BES 316

Yeme Davranışı Bozukluklarında Beslenme Tedavisi

Dersin Adı: BES 316 Yeme Davranışı Bozukluklarında Beslenme Tedavisi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Prof.Dr. Perihan Arslan, Prof.Dr. Nazan Bozkurt, Prof.Dr. Nilgün Karaağaoğlu, Doç.Dr. Seyit Mercanlıgil, Dr. Sema Açık Erge.Yeterli- Dengeli Beslenme ve Sağlıklı Zayıflama Rehberi. İkinci Baskı,Özgür Yayınları, İstanbul, 2003.
Yardımcı Ders Kitabı Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı (DSM-IV)
Dersin Amacı Yeme davranışı bozukluklarının beslenme tedavisi hakkında güncel bilgiler edinebilme ve beslenme tedavi programlarını geliştirebilme
Dersin Özeti

Yeme davranışı bozuklukları ve  beslenme tedavisi 

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenciler:

1. Yeme davranışı bozukluklarının beslenme tedavisi hakkında güncel bilgiler edinebilme ve beslenme tedavi programlarını geliştirebilme 
2. Anoreksiya nervozanın beslenme tedavisinin öğrenilmesi
3. Blumia nervozanın beslenme tedavisinin öğrenilmesi
4. Başka türlü sınıflandırılamayan yeme bozukluklarının beslenme tedavisinin öğrenilmesi
5. Ortoreksiya Nervoza tanımı ve beslenme tedavisinin öğrenilmes

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 0
Uygulama 0
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 0
Proje/Sunum/Seminer 0
Kisa Sinavlar 10
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Yeme davranışı bozukluklarının tanımı, risk faktörleri ve sınıflandırılması
2. Hafta Anoreksiya nervoza tanımı ve komplikasyonları
3. Hafta Anoreksiya nervozanın beslenme tedavisi
4. Hafta Blumia nervoza tanımı ve komplikasyonları
5. Hafta Blumia nervozanın beslenme tedavisi
6. Hafta Anoreksiya ve Blumia nervoza vaka çözümleri
7. Hafta Anoreksiya ve Blumia nervoza vaka çözümleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Başka türlü sınıflandırılamayan yeme bozuklukları
10. Hafta Başka türlü sınıflandırılamayan yeme bozukluklarının beslenme tedavisi
11. Hafta Başka türlü sınıflandırılamayan yeme bozukluklarının beslenme tedavisi
12. Hafta Ortoreksiya Nervoza tanımı ve beslenme tedavisi
13. Hafta Özel gruplara özgü yeme davranışı bozukluklarına yaklaşım –Çocuk ve adölesan
14. Hafta Özel gruplara özgü yeme davranışı bozukluklarına yaklaşım – Yetişkin ve sporcu
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve bunları yaşamı boyunca kullanır. 4 5 5 4 5
PY2) Mesleki yaşamı boyunca insan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ilkelerini temel alır. 4 4 5 4 5
PY3) Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır. 5 5 4 5 4
PY4) Beslenme ve diyetetik alanındaki gelişmeleri takip eder. 5 5 4 5 4
PY5) Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahiptir. 4 4 5 4 4
PY6) Kazandığı bilgi ve becerileri ulusal/ulusalarası düzeyde karşılaştığı durumlara uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır. 5 4 5 4 5
PY7) Mesleki etik bilincine sahiptir. 5 4 5 5 5
PY8) İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisi kazanır. 4 4 3 4 5
PY9) Alanı ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler ile kalite yönetim süreçlerini uygular. 4 4 5 4 5
PY10) Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi kazanır. 5 5 4 4 5
PY11) Mesleki uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetir. 5 4 5 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 0 2 24
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 1 0 13
Kısa Sınavlar 1 6 1 7
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 87
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri