BES 313

Besin Kontrolü ve Mevzuatı

Dersin Adı: BES 313 Besin Kontrolü ve Mevzuatı
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Altuğ Onoğur, T., Elmacı, Y., Demirağ, K. Gıda Kalite Sağlama. Sidas yayıncılık, İzmir,2011.
Yardımcı Ders Kitabı Türk Gıda Kodeksi (http://www.tarim.gov.tr/Sayfalar/Mevzuat.aspx)
Dersin Amacı Besinleri besin kontrol yöntemleri, mevcut mevzuat ve yasal düzenlemeler yönüyle değerlendirmektir.
Dersin Özeti

Besin kontrolü, Türk Gıda Kodeksi, Besinlerle ilgili yasal düzenlemeler, Gıda katkı maddeleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

 

1.Besin kontrolünün ve mevzuatının önemini değerlendirebilecektir.

2. Besin kontrolü ile ilgili yönetmelikleri birbiriyle karşılaştırır.

3. Besinlerin üretimi ve tüketimiyle ilgili düzenlemeleri sorgular.

4.Besinlerle ilgili yasal düzenlemeleri ve uygulamaları tartışabilecektir.

5. Mikrobiyal etmenlerin mevzuattaki limitlerini belirler.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 0
Uygulama 0
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 0
Proje/Sunum/Seminer 0
Kisa Sinavlar 0
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Besin Kontrolü ve Gıda Mevzuatına Giriş
2. Hafta Günümüzde Besin Kontrolünün Önemi
3. Hafta Hukuki Olarak Besin Kontrolü ve Mevzuat
4. Hafta Besinlerin üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun ve yönetmelikler
5. Hafta Yönetmeliklerin İncelenmesi
6. Hafta Türk Gıda Kodeksi
7. Hafta Türk Gıda Kodeksi Ürün Tebliği İncelenmesi I
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Türk Gıda Kodeksi Ürün Tebliği İncelenmesi II
10. Hafta Mevzuatta Besin Üretim ve Satış yerleri
11. Hafta Besinlerin üretimi, işlenmesi ve depolama aşamalarındaki yasal düzenlemeler
12. Hafta Besin Kirliği ve Besin Kirliliğine Neden Olan Maddeler
13. Hafta Gıda Ambalajlama ve Etiketleme İlkeleri
14. Hafta Gıda Katkı Maddeleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve bunları yaşamı boyunca kullanır. 4 3 3 4 3
PY2) Mesleki yaşamı boyunca insan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ilkelerini temel alır. 3 3 3 3 5
PY3) Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır. 4 5 4 5 4
PY4) Beslenme ve diyetetik alanındaki gelişmeleri takip eder. 3 3 3 2 5
PY5) Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahiptir. 3 3 3 2 2
PY6) Kazandığı bilgi ve becerileri ulusal/ulusalarası düzeyde karşılaştığı durumlara uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır. 3 2 4 4 5
PY7) Mesleki etik bilincine sahiptir. 4 4 3 5 5
PY8) İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisi kazanır. 3 3 3 4 5
PY9) Alanı ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler ile kalite yönetim süreçlerini uygular. 4 4 3 4 3
PY10) Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi kazanır. 3 5 4 4 3
PY11) Mesleki uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetir. 3 4 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 0 10
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 2 0 20
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 83
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri