BES 312

Biyoistatistik

Dersin Adı: BES 312 Biyoistatistik
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı R. Dişçi, Temel ve Klinik BİYOİSTATİSTİK, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul 2011
Yardımcı Ders Kitabı Zar, J.H. (1998). Biostatistical analysis. Prentice Hall, London. 4th ed. Chernick
Dersin Amacı Biyoistatistik ile ilgili temel bilgileri vermek ve gelecek yıllardaki araştırma derslerine temel oluşturmaktır
Dersin Özeti

Biyoistatistik de kullanılan analiz yöntemleri ve SPSS programı

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Biyoistatistik temel kavramlarını tanımlayabilme

2.       Değişken türlerini açıklayabilme

3.       Veri toplama yöntemlerini ve verilerin organizasyonunu tanımlayabilme

4.       İstatistik yazılımı kullanabilme

5.       Hipotez testlerini açıklayabilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 0
Uygulama 0
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 0
Proje/Sunum/Seminer 0
Kisa Sinavlar 10
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İstatistiğin Tanımı – İstatistik Metodolojisinin Başlıca Evreleri - Tıp ve Sağlık Bilimlerinde İstatistik
2. Hafta Veri Toplama ve Verilerin Düzenli Hale Getirilmesi ve Gösterilmesi
3. Hafta Tanımlayıcı İstatistik Analiz: Merkezi Eğilim Ölçüleri: Ortalamalar – Analitik Ortalamalar ve Analitik Olmayan Ortalamalar
4. Hafta Tanımlayıcı İstatistik (devamı): Değişkenlik ve Ölçüleri – Çarpıklık ve Ölçüleri
5. Hafta Tanımlayıcı İstatistik : Problem Çözümü
6. Hafta Normal Dağılım ve Özellikleri
7. Hafta Normal Dağılım (devamı): Standart Normal Dağılım –Normal Dağılım Uygulamaları
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Tümevarımlı İstatistik Analize Giriş: Örnekleme ve
10. Hafta Örnekleme Teknikleri: Basit Rastlantısal, Örnekleme: Anayığın Ölçülerinin Tahmini
11. Hafta Basit Rastlantısal Örnekleme (devamı): Anayığın Ortalamasının Tahmini
12. Hafta Basit Rastlantısal Örnekleme: (devamı): Anayığın Oranının Tahmini
13. Hafta İstatistik İlişki Analizine Giriş – Korelasyon ve Regresyon Analizi – Pearson ve Spearman Korelasyon Katsayıları
14. Hafta Korelasyon ve Regresyon Analizi (devamı): Regresyon Denklemiyle Tahmin – Problem Çözümü
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve bunları yaşamı boyunca kullanır. 4 5 5 4 5
PY2) Mesleki yaşamı boyunca insan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ilkelerini temel alır. 4 5 5 5 5
PY3) Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır. 5 5 5 5 5
PY4) Beslenme ve diyetetik alanındaki gelişmeleri takip eder. 4 4 5 4 5
PY5) Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahiptir. 3 3 3 2 2
PY6) Kazandığı bilgi ve becerileri ulusal/ulusalarası düzeyde karşılaştığı durumlara uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır. 5 5 4 5 5
PY7) Mesleki etik bilincine sahiptir. 4 4 5 5 5
PY8) İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisi kazanır. 3 3 3 4 5
PY9) Alanı ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler ile kalite yönetim süreçlerini uygular. 4 4 3 4 3
PY10) Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi kazanır. 3 2 3 3 3
PY11) Mesleki uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetir. 4 5 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 2 0 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 1 0 13
Kısa Sınavlar 1 6 1 7
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 89
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri