BES 311

Bilimsel Araştırma Teknikleri

Dersin Adı: BES 311 Bilimsel Araştırma Teknikleri
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı K. Sümbüloğlu, V. Sümbüloğlu, Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, Hatiboğlu Yayıncılık, Ankara 2004.
Yardımcı Ders Kitabı O. Hayran, Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve İstatistik Yöntemler, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul 2012
Dersin Amacı Sağlık bilimleri alanında yapılacak bilimsel bir araştırma sürecine ilişkin evreleri vermek ve araştırma bulgularının raporlaştırılmasıyla ilgili biçim ve içerik esaslarını öğretmektir.
Dersin Özeti

Araştırma önemi, aşamaları, amacı, hipotez oluşturma ve araştırmanın gerçekleştirilmesi ile ilgili veriler.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenci;

1.Bilimsel araştırma sürecine esas olmak üzere İstatistik Metodolojisinin temel evrelerini betimleyebilecektir.

2. İstatistik Analiz evresini ve ilgili teknikleri, ağırlıklı olarak medikal problemlerin çözümlenmesinde uygulayabilecektir.

3. Problem çözümleme ve sonuçları yorumlama becerisini geliştirecektir.

4.  Ağırlıklı olarak tıp ve sağlık bilimleri alanındaki problemleri analitik yöntemlerle çözümler.

5.  Çözüm sonuçlarını yorumlar ve rapor eder

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 0
Uygulama 0
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 0
Proje/Sunum/Seminer 0
Kisa Sinavlar 10
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Araştırmanın Önemi ve Aşamaları – Sağlık Bilimlerinde Araştırma
2. Hafta Araştırma Konusu ve Problemin Tanımlanması
3. Hafta Araştırmanın Amacı – Hipotezlerin Oluşturulması
4. Hafta Anakütle ve Örnek – Geçerlilik ve Güvenilirlik
5. Hafta Veri Toplama Yöntemleri – Ölçekler / Anket Formunun Hazırlanması
6. Hafta Veri Analizi I
7. Hafta Veri Analizi II
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Araştırma Konusunun Seçimi – Kaynak İncelemesi
10. Hafta Uygulama: Araştırmanın Gerçekleştirilmesi
11. Hafta Uygulama: Araştırmanın Gerçekleştirilmesi
12. Hafta Uygulama: Araştırmanın Gerçekleştirilmesi
13. Hafta Araştırma Raporunun Sunumu ve Değerlemesi
14. Hafta Araştırma Raporunun Sunumu ve Değerlemesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve bunları yaşamı boyunca kullanır. 4 5 5 4 5
PY2) Mesleki yaşamı boyunca insan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ilkelerini temel alır. 4 5 5 5 5
PY3) Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır. 5 5 5 5 5
PY4) Beslenme ve diyetetik alanındaki gelişmeleri takip eder. 4 4 5 4 5
PY5) Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahiptir. 3 3 3 2 2
PY6) Kazandığı bilgi ve becerileri ulusal/ulusalarası düzeyde karşılaştığı durumlara uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır. 5 5 4 5 5
PY7) Mesleki etik bilincine sahiptir. 4 4 5 5 5
PY8) İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisi kazanır. 3 3 3 4 5
PY9) Alanı ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler ile kalite yönetim süreçlerini uygular. 4 4 3 4 3
PY10) Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi kazanır. 3 2 3 3 3
PY11) Mesleki uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetir. 4 5 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 2 0 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 1 0 13
Kısa Sınavlar 1 6 1 7
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 89
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri