BES 307

Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması

Dersin Adı: BES 307 Toplumda Beslenme Durumunun Saptanması
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Pekcan G. (2002). Hastanın Beslenme Durumunun Saptanması, Diyet El Kitabı. Hatipoğlu Yayınevi, Ankara.
Yardımcı Ders Kitabı Willett W (1998). Nutritional Epidemiology. Oxford University Press. NewYork, 2nd Ed.
Dersin Amacı Bu dersin amacı; toplum beslenmesi ve beslenme epidemiyolojisini, beslenme durumunun saptanması yöntemlerini, beslenme durumunun saptanmasında uygulayabilecek meslek elemanlarının bu konularda bilgi ve beceri kazanmasını sağlamaktır.
Dersin Özeti

Bu ders kapsamında; Toplum beslenmesi ve beslenme epidemiyolojisi, Beslenme durumunu saptama yöntemleri, Beslenme antropometrisi, Klinik belirtiler, Biyomarkerlar: Biyokimyasal ve hematolojik yöntemler, Sağlık istatistikleri; yaşa özgü mortalite ve morbidite hızları, Besin tüketim araştırmaları, Ekolojik etmenler gibi konular verilmektedir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenciler:

1.Toplum beslenmesi kavramı ile hasta ve sağlıklı bireylerde beslenme durumu saptama yöntemlerini öğrenir.

2.Toplum beslenmesi, beslenme epidemiyolojisi ve beslenme durumunu saptama yöntemlerini öğrenir.

3.Hasta ve sağlıklı bireylerin beslenme durumunun saptanmasında uygulayabilecek bilgi ve beceri kazanır.

4.Beslenme antropometrisi, klinik belirtileri, biyofizik yöntemler, biyokimyasal ve hematolojik yöntemleri öğrenir.

5.Sağlık istatistikleri, yaşa özgü mortalite ve morbidite hızları, besin tüketim araştırmaları, ekolojik etmenlerin saptanmasını öğrenir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 0
Uygulama 0
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 0
Proje/Sunum/Seminer 0
Kisa Sinavlar 10
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Toplum beslenmesi ve beslenme epidemiyolojisi
2. Hafta Toplum beslenmesi ve beslenme epidemiyolojisi
3. Hafta Beslenme durumunu saptama yöntemleri
4. Hafta Beslenme durumunu saptama yöntemleri
5. Hafta Beslenme antropometrisi
6. Hafta Beslenme antropometrisi
7. Hafta Klinik belirtiler, Biyomarkerlar:Biyokimyasal ve hematolojik yöntemler
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Klinik belirtiler, Biyomarkerlar:Biyokimyasal ve hematolojik yöntemler
10. Hafta Sağlık istatistikleri; yaşa özgü mortalite ve morbidite hızları
11. Hafta Sağlık istatistikleri; yaşa özgü mortalite ve morbidite hızları
12. Hafta Besin tüketim araştırmaları,Ekolojik etmenler
13. Hafta Besin tüketim araştırmaları,Ekolojik etmenler
14. Hafta Besin tüketim araştırmaları,Ekolojik etmenler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve bunları yaşamı boyunca kullanır. 4 5 5 4 3
PY2) Mesleki yaşamı boyunca insan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ilkelerini temel alır. 4 4 3 4 5
PY3) Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır. 5 4 5 4 5
PY4) Beslenme ve diyetetik alanındaki gelişmeleri takip eder. 4 4 3 4 5
PY5) Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahiptir. 3 3 3 2 2
PY6) Kazandığı bilgi ve becerileri ulusal/ulusalarası düzeyde karşılaştığı durumlara uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır. 3 4 4 4 5
PY7) Mesleki etik bilincine sahiptir. 4 4 4 5 4
PY8) İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisi kazanır. 3 3 3 4 5
PY9) Alanı ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler ile kalite yönetim süreçlerini uygular. 4 4 3 4 3
PY10) Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi kazanır. 3 5 4 4 3
PY11) Mesleki uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetir. 3 4 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 1 0 13
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 0 1 13
Kısa Sınavlar 1 6 1 7
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 89
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri