BES 306

Toplu Beslenme Sistemleri-II

Dersin Adı: BES 306 Toplu Beslenme Sistemleri-II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Toplu Beslenme Sistemleri I dersi alınmadan Toplu Beslenme Sistemleri II dersi alınamaz.
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Kinton R, Ceserani V, Foskett D, The Theory of Catering, Eighth edition, Hodder & Stoughton, London, 1995.
Yardımcı Ders Kitabı Beyhan Y, Ciğerim N,Toplu Beslenme Sistemlerinde Menü Yönetimi ve Denetimi, Kök Yayıncılık, Ankara,1995
Dersin Amacı Toplu beslenme hizmetinden yararlanan tüm gruplara yeterli ve dengeli, yüksek hijyenik kalitede, yüksek besin değeri özelliklerine sahip, tüketilebilir bir toplu beslenme hizmetinin en ekonomik şekilde verilmesini sağlayacak yönetici diyetisyen modelini değerlendirmektir.
Dersin Özeti

Toplu Beslenme Sistemlerinde Ticari İşletmeler, özellikleri, Ticari İşletmelerde Organizasyon ve Mutfak Personeli, TBS Besin Hazırlama ve Pişirme Yöntemleri, Ticari İşletmelerde Servis Yöntemleri, Toplu Beslenme Sistemlerinde Hijyen, TBS’de HACCP Yaklaşımı –Checklistler, ISO 22000 / PAS 220, Toplu Beslenme Sistemlerinde Maliyet Kontrolü

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenciler

1. Ticari işletmelerde toplu beslenme ilkelerine ilişkin bilgi edinebilme. 
2. Ticari işletmelerde kullanılan araç gereçleri tanıyabilme. 
3. Ticari işletmelerde kullanılan uygun pişirme yöntemlerini öğrenebilme. 
4. Ticari işletmelerde kullanılan hazırlama yöntemlerini öğrenebilme. 
5. Yönetici diyetisyen olarak Hijyen/HACCP yönetim ve denetimi yapabilme. 
 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 0
Uygulama 0
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 0
Proje/Sunum/Seminer 0
Kisa Sinavlar 10
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Toplu Beslenme Sistemlerinde Ticari İşletmeler, özellikleri
2. Hafta Ticari İşletmelerde Organizasyon ve Mutfak Personeli
3. Hafta TBS Besin Hazırlama ve Pişirme Yöntemleri I
4. Hafta TBS Besin Hazırlama ve Pişirme Yöntemleri II
5. Hafta Ticari İşletmelerde Servis Yöntemleri I
6. Hafta Ticari İşletmelerde Servis Yöntemleri II
7. Hafta Toplu Beslenme Sistemlerinde Hijyen I
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Toplu Beslenme Sistemlerinde Hijyen II
10. Hafta TBS’de HACCP Yaklaşımı –Checklistler
11. Hafta TBS’de Kalite Yönetim Sistemleri-ISO 22000 / PAS 220
12. Hafta Toplu Beslenme Sistemlerinde Maliyet Kontrolü
13. Hafta Toplu Beslenme Sistemlerinde Maliyet Kontrolü
14. Hafta Tartışma
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve bunları yaşamı boyunca kullanır. 4 5 5 4 3
PY2) Mesleki yaşamı boyunca insan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ilkelerini temel alır. 4 4 3 4 5
PY3) Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır. 5 4 5 4 5
PY4) Beslenme ve diyetetik alanındaki gelişmeleri takip eder. 4 4 3 4 5
PY5) Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahiptir. 3 3 3 2 2
PY6) Kazandığı bilgi ve becerileri ulusal/ulusalarası düzeyde karşılaştığı durumlara uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır. 3 4 4 4 5
PY7) Mesleki etik bilincine sahiptir. 4 4 4 5 4
PY8) İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisi kazanır. 3 3 3 4 5
PY9) Alanı ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler ile kalite yönetim süreçlerini uygular. 4 4 3 4 3
PY10) Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi kazanır. 3 5 4 4 3
PY11) Mesleki uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetir. 3 4 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 1 0 13
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 0 1 13
Kısa Sınavlar 1 6 1 7
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 89
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri