BES 305

Toplu Beslenme Sistemleri-I

Dersin Adı: BES 305 Toplu Beslenme Sistemleri-I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Kinton R, Ceserani V, Foskett D, The Theory of Catering, Eighth edition, Hodder & Stoughton, London, 1995.
Yardımcı Ders Kitabı Beyhan Y, Ciğerim N,Toplu Beslenme Sistemlerinde Menü Yönetimi ve Denetimi, Kök Yayıncılık, Ankara,1995
Dersin Amacı Toplu beslenme hizmetinden yararlanan tüm gruplara yeterli ve dengeli, yüksek hijyenik kalitede, yüksek besin değeri özelliklerine sahip, tüketilebilir bir toplu beslenme hizmetinin en ekonomik şekilde verilmesini sağlamak amacıyla eğitim vermek.
Dersin Özeti

Toplu Beslenmenin tanımı, önemi/TBYK, özellikleri TBS sistemleri, yeni üretim sistemleri. Toplu Beslenme Sistemlerinde Yönetim, Organizasyon, Kalite İyileştirme Stratejileri , İnsan Kaynakları Yönetimi, TB çalışanlarının Organizasyonu, Görev Tanımları TBS'de Fiziki Koşullar, Mutfak ve Yemekhane Donanımı, Kullanılan Araç-Gereçler ,Yeni Teknoloji, Menü Yönetim ve Denetimi, Satın Alma Teknikleri ve Depolama İlkeleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Toplu beslenme sistemlerinin önemini kavrayabilme. 
2. Toplu beslenme süreçlerine ilişkin bilgi edinebilme. 
3. Toplu beslenme sistemlerinde kullanılan araç gereçleri öğrenebilme. 
4. Menü denetimi yapabilme. 
5. Yönetici diyetisyen olma becerisi kazanabilme. 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 0
Uygulama 0
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 0
Proje/Sunum/Seminer 0
Kisa Sinavlar 10
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Toplu Beslenmenin tanımı, önemi/TBYK, özellikleri TBS sistemleri, yeni üretim sistemleri.
2. Hafta Toplu Beslenme Sistemlerinde Yönetim ve Organizasyon
3. Hafta Toplu Beslenme Sistemlerinde Stratejik Yönetim ve Kalite İyileştirme Stratejileri .
4. Hafta TBS`de İnsan Kaynakları Yönetimi ve TB çalışanlarının Organizasyonu, Görev Tanımları
5. Hafta TBS`de Fiziki Koşullar, Mutfak ve Yemekhane Donanımı
6. Hafta Toplu Beslenme Sistemlerinde Kullanılan Araç-Gereçler ,Yeni Teknoloji
7. Hafta Menü Yönetim ve Denetimi I
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Menü Yönetim ve Denetimi II
10. Hafta Standart Yemek Tarifeleri
11. Hafta TBS`de Oluşan Artıklar nedenleri ve Önleme Yolları
12. Hafta Satın Alma Teknikleri
13. Hafta Depolama İlkeleri
14. Hafta Toplu Beslenme Sistemlerinde İş Güvenliği
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve bunları yaşamı boyunca kullanır. 4 5 5 4 3
PY2) Mesleki yaşamı boyunca insan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ilkelerini temel alır. 4 4 3 4 5
PY3) Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır. 5 4 5 4 5
PY4) Beslenme ve diyetetik alanındaki gelişmeleri takip eder. 4 4 3 4 5
PY5) Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahiptir. 3 3 3 2 2
PY6) Kazandığı bilgi ve becerileri ulusal/ulusalarası düzeyde karşılaştığı durumlara uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır. 3 4 4 4 5
PY7) Mesleki etik bilincine sahiptir. 4 4 4 5 4
PY8) İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisi kazanır. 3 3 3 4 5
PY9) Alanı ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler ile kalite yönetim süreçlerini uygular. 4 4 3 4 3
PY10) Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi kazanır. 3 5 4 4 3
PY11) Mesleki uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetir. 3 4 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 1 0 13
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 0 1 13
Kısa Sınavlar 1 6 1 7
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 89
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri