BES 304

Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi

Dersin Adı: BES 304 Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Anne ve Çocuk Beslenmesi dersi alınmadan Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi dersi alınamaz.
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Köksal, G., Gökmen, H., (2000). Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi, Hatipoğlu Yayınevi, Ankara
Yardımcı Ders Kitabı American Academy of Pediatrics. Pediatric Nutrition Handbook. Sixth Edition. 2009
Dersin Amacı Anne ve çocuk beslenmesini, beslenmeye ilişkin sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirmektir.
Dersin Özeti

Malnütrüsyon ve Malabsorbsiyonda beslenme tedavisi,  Akut-kronik gastroenteritte ve konstipasyonda beslenme özellikleri, Doğuştan metabolizma hastalıkları ve beslenme tedavisi, Doğumsal kalp hastalıklarında beslenme özellikleri, Şişmanlık ve beslenme özellikleri, Tip 1 Diyabet ve beslenme tedavisi, Böbrek hastalıklarında beslenme tedavisi, Karaciğer hastalıklarında beslenme özellikleri, Hematoloji-onkoloji hastalıklarında beslenme özellikleri, Enfeksiyon hastalıklarında beslenme, Nörolojik hastalıklar ve beslenme özellikleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenciler

1.Çocuk hastalıkları hakkında bilgi sahibi olabilme

        2. Çocuk hastalıklarında beslenmeye ilişkin problemleri, değişiklikleri hakkında bilgi sahibi olabilme
        3. Çocuk hastalıklarında uygulanan tıbbi beslenme tedavisi ilkelerini öğrenebilme
       4.Vakalar üzerinde uygulamaları tartışabilme 
        5.Uygun beslenme programlarını planlayabilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 0
Uygulama 10
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 0
Proje/Sunum/Seminer 0
Kisa Sinavlar 0
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Protein Enerji Malnütrüsyonu ve beslenme tedavisi
2. Hafta Emilim bozukluklarında (Malabsorbsiyonda) beslenme tedavisi
3. Hafta Akut-kronik gastroenteritte ve konstipasyonda beslenme özellikleri
4. Hafta Doğuştan metabolizma hastalıkları ve beslenme tedavisi I
5. Hafta Doğuştan metabolizma hastalıkları ve beslenme tedavisi II
6. Hafta Doğumsal kalp hastalıklarında beslenme özellikleri
7. Hafta Obezite ve beslenme özellikleri
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Tip 1 Diyabet ve beslenme tedavisi
10. Hafta Böbrek hastalıklarında beslenme tedavisi
11. Hafta Karaciğer hastalıklarında beslenme özellikleri
12. Hafta Hematoloji-onkoloji hastalıklarında beslenme özellikleri
13. Hafta Enfeksiyon hastalıklarında beslenme
14. Hafta Nörolojik hastalıklar ve beslenme özellikleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve bunları yaşamı boyunca kullanır. 4 5 5 4 5
PY2) Mesleki yaşamı boyunca insan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ilkelerini temel alır. 4 5 4 4 5
PY3) Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır. 4 5 4 5 4
PY4) Beslenme ve diyetetik alanındaki gelişmeleri takip eder. 4 4 4 5 5
PY5) Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahiptir. 3 3 3 2 2
PY6) Kazandığı bilgi ve becerileri ulusal/ulusalarası düzeyde karşılaştığı durumlara uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır. 3 2 4 4 5
PY7) Mesleki etik bilincine sahiptir. 4 4 4 5 5
PY8) İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisi kazanır. 3 3 3 4 5
PY9) Alanı ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler ile kalite yönetim süreçlerini uygular. 4 4 5 4 5
PY10) Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi kazanır. 3 5 4 4 3
PY11) Mesleki uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetir. 4 4 5 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 13 0 3 39
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 2 0 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 3 0 39
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 147
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri