BES 303

Anne ve Çocuk Beslenmesi

Dersin Adı: BES 303 Anne ve Çocuk Beslenmesi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 5
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Köksal, G., Gökmen, H., (2000). Çocuk Hastalıklarında Beslenme Tedavisi, Hatipoğlu Yayınevi, Ankara
Yardımcı Ders Kitabı American Academy of Pediatrics. Pediatric Nutrition Handbook. Sixth Edition. 2009
Dersin Amacı Anne ve çocuk beslenmesini, beslenmeye ilişkin sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirmektir.
Dersin Özeti

Gebelik ve emziklilik döneminde beslenme, bebeklik, okul öncesi, okul dönemi ve ergenlikte beslenme

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenciler

1. Gebelik dönemine ilişkin beslenme özelliklerini, yaşanan sorunları tanımlayabilecek, çözüm önerileri geliştirebilecektir.

2. Emzirme dönemine ilişkin beslenme özelliklerini, yaşanan sorunları tanımlayabilecektir.

3. Bebek (0-1yaş) beslenmesinde anne sütünün önemini ve çocukluk (okul öncesi ve okul) ve adölesan dönemine ilişkin beslenme özelliklerini ve yaşanan sorunları tanımlayabilecektir.

4. Bebeklik (0-1 yaş) döneminde tamamlayıcı beslenmeyi planlayabilecektir

5. Prematüre bebeklerin beslenme özelliklerini bilecektir ve ergenlik döneminde sık görülen beslenme sorunları tanımlayabilecektir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 0
Uygulama 10
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 0
Proje/Sunum/Seminer 0
Kisa Sinavlar 0
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dünyada ve Türkiye’de anne ve çocuk beslenmesinin önemi
2. Hafta Gebelik döneminde beslenme
3. Hafta Emzirme döneminde beslenme
4. Hafta Bebeklik (0-1 yaş) döneminde beslenme ve Anne sütü (0-6 ay)
5. Hafta Bebeklik (0-1 yaş) döneminde beslenme ve Tamamlayıcı beslenme (6-12 ay)
6. Hafta Bebeklik (0-1 yaş) döneminde beslenme ve İnek sütü, formülalar ve diğer ticari ürünler
7. Hafta Bebeklik döneminde sık görülen beslenme sorunları ve öneriler
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerin beslenmesi
10. Hafta Okul öncesi dönemde beslenme, beslenme sorunları ve öneriler
11. Hafta Okul döneminde beslenme
12. Hafta Ergenlik döneminde beslenme
13. Hafta Okul ve ergenlik döneminde sık görülen beslenme sorunları ve öneriler
14. Hafta Bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde büyümenin değerlendirilmesi ve izlenmesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve bunları yaşamı boyunca kullanır. 4 5 5 4 5
PY2) Mesleki yaşamı boyunca insan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ilkelerini temel alır. 4 5 4 4 5
PY3) Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır. 4 5 4 5 4
PY4) Beslenme ve diyetetik alanındaki gelişmeleri takip eder. 4 4 4 5 5
PY5) Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahiptir. 3 3 3 2 2
PY6) Kazandığı bilgi ve becerileri ulusal/ulusalarası düzeyde karşılaştığı durumlara uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır. 3 2 4 4 5
PY7) Mesleki etik bilincine sahiptir. 4 4 4 5 5
PY8) İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisi kazanır. 3 3 3 4 5
PY9) Alanı ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler ile kalite yönetim süreçlerini uygular. 4 4 5 4 5
PY10) Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi kazanır. 3 5 4 4 3
PY11) Mesleki uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetir. 4 4 5 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 13 0 3 39
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 2 0 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 3 0 39
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 147
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri