BES 302

Hastalıklarda Diyet Tedavisi-II

Dersin Adı: BES 302 Hastalıklarda Diyet Tedavisi-II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 6
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Hastalıklarda Beslenme Tedavisi I dersi alınmadan Hastalıklarda Beslenme Tedavisi II dersi alınamaz.
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Baysal A, Aksoy M, Bozkurt N, ve ark.. Diyet El Kitabı, 4. baskı,Hatiboğlu Yayınevi,Ankara,2011.
Yardımcı Ders Kitabı Hastalıklarda Diyet Tedavisi. Ankara. Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını: 177-209, (2013). 2. Enteral ve Parenteral Nütrisyon. Nobel Tıp Kitabevleri. İstanbul. Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını: 69-81, (2014).
Dersin Amacı Bu ders kapsamında öğrenciler hastalıklara özgü beslenme tedavilerinin ilkelerine ve hastanın diyetini değerlendirmesine uygun beslenme tedavisi planı hazırlayacaklardır.
Dersin Özeti

Böbrek Hastalıkları ve Beslenme Tedavisi, Hepatobiliyer Hastalıklarda Beslenme Tedavisi, Sepsis, Travma, Yanık ve Cerrahi: Metabolik Stress için Tıbbi Beslenme Tedavisi, Enflamasyon ve Enfeksiyon Hastalıklarında Beslenme Tedavisi, HIV/AIDS ve Beslenme, Kanserde Beslenme Tedavisi, Alerji ve Besin İntoleransında Beslenme Tedavisi, Sinir Sistemi ve Psikiyatrik Hastalıklarda Beslenme Tedavisi, Transplantasyonlarda Beslenme Tedavisi, Cilt ve Göz Sağlığı ve Hastalıklarında Beslenme Tedavisi, Test Diyetleri, Enteral-parenteral beslenme 

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenciler

1.   Böbrek Hastalıkların tanımını, etiyolojisini, klinik bulgularını, komplikasyonlarını ve tıbbi beslenme tedavisini öğreneceklerdir.

2. Karaciğer Hastalıkların tanımını, etiyolojisini, klinik bulgularını, komplikasyonlarını ve tıbbi beslenme tedavisini öğreneceklerdir.

3.Kanser tanımını, etiyolojisini, klinik bulgularını, komplikasyonlarını ve tıbbi beslenme tedavisini öğreneceklerdir.

4. Sinir sistemi Hastalıkların tanımını, etiyolojisini, klinik bulgularını, komplikasyonlarını ve tıbbi beslenme tedavisini öğreneceklerdir.

5.  Enteral- Parenteral beslenme tedavisini öğreneceklerdir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 0
Uygulama 5
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 5
Proje/Sunum/Seminer 0
Kisa Sinavlar 0
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Böbrek Hastalıkları ve Beslenme Tedavisi-1
2. Hafta Böbrek Hastalıkları ve Beslenme Tedavisi-2
3. Hafta Hepatobiliyer Hastalıklarda Beslenme Tedavisi
4. Hafta Sepsis, Travma, Yanık ve Cerrahi: Metabolik Stres için Tıbbi Beslenme Tedavisi
5. Hafta Enflamasyon ve Enfeksiyon Hastalıklarında Beslenme Tedavisi, HIV/AIDS ve Beslenme
6. Hafta Kanserde Beslenme Tedavisi
7. Hafta Alerji ve Besin İntoleransında Beslenme Tedavisi
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Sinir Sistemi ve Psikiyatrik Hastalıklarda Beslenme Tedavisi
10. Hafta Transplantasyonlarda Beslenme Tedavisi
11. Hafta Cilt ve Göz Sağlığı ve Hastalıklarında Beslenme Tedavisi, Test Diyetleri
12. Hafta Enteral-parenteral beslenme 1
13. Hafta Enteral-parenteral beslenme 2
14. Hafta Enteral-parenteral beslenme 3
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve bunları yaşamı boyunca kullanır. 4 5 5 4 5
PY2) Mesleki yaşamı boyunca insan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ilkelerini temel alır. 4 5 4 4 5
PY3) Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır. 4 5 4 5 4
PY4) Beslenme ve diyetetik alanındaki gelişmeleri takip eder. 4 4 4 5 5
PY5) Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahiptir. 3 3 3 2 2
PY6) Kazandığı bilgi ve becerileri ulusal/ulusalarası düzeyde karşılaştığı durumlara uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır. 3 2 4 4 5
PY7) Mesleki etik bilincine sahiptir. 4 4 4 5 5
PY8) İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisi kazanır. 3 3 3 4 5
PY9) Alanı ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler ile kalite yönetim süreçlerini uygular. 4 4 5 4 5
PY10) Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi kazanır. 3 5 4 4 3
PY11) Mesleki uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetir. 4 4 5 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 13 0 3 39
Ödevler 13 1 0 13
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 1 0 13
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 3 0 39
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 147
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri