BES 216

Besin Toksikolojisi

Dersin Adı: BES 216 Besin Toksikolojisi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Altuğ T. Introduction to Toxicology and Food, CRC Press, Boca raton, 2003
Yardımcı Ders Kitabı elferich W, Winter CK. Food Toxicology, CRC Press, Boaca Raton, 2000
Dersin Amacı Öğrencileri besinlerdeki toksik ögeleri ve korunma yollarını öğretmektir.
Dersin Özeti

Besinlerdeki zehirli bileşikleri ve toksik bileşikleri öğrenilebilmesi, besin alerjileri ve vücudun toksik ögelere karşı gösterdiği belirtiler

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Besinlerdeki zehirli bileşiklerin öğrenilebilmesi
2. Besinlere dışarıdan bulaşan toksik bileşiklerin öğrenilmesi
3. Besin alerjilerine neden olan besinlerin öğrenilebilmesi
4. İnsan vücudunun toksik bileşiklere karşı gösterdiği belirtilerin tanınması
5. Besin toksikasyonlarından korunma yollarının öğrenilebilmesi

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 0
Uygulama 0
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 0
Proje/Sunum/Seminer 0
Kisa Sinavlar 10
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Besin toksikolojisinin ilkeleri
2. Hafta Besinlerdeki zehirli bileşiklerin belirlenmesi
3. Hafta Zehirlenme testleri
4. Hafta Hayvansal besinlerdeki doğal zehirler
5. Hafta Bitkisel besinlerdeki doğal zehirler
6. Hafta Mikroorganizmalar ile besinlere bulaşan mikrobiyal zehirler
7. Hafta Endüstriyel artıklarla besine bulaşan zehirli bileşikler
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Gıda katkı maddeleri
10. Hafta Besinlerin işlenmesi sırasında oluşan zehirli bileşikler
11. Hafta Besin alerjileri ve besin duyarlılıkları
12. Hafta Toksikasyon sırasında kişilerde oluşan metabolik yanıtlar
13. Hafta Besin toksikasyonundan korunma yolları
14. Hafta Tartışma
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve bunları yaşamı boyunca kullanır. 4 5 5 4 5
PY2) Mesleki yaşamı boyunca insan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ilkelerini temel alır. 4 5 5 5 5
PY3) Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır. 5 5 5 5 5
PY4) Beslenme ve diyetetik alanındaki gelişmeleri takip eder. 4 4 5 4 5
PY5) Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahiptir. 3 3 3 2 2
PY6) Kazandığı bilgi ve becerileri ulusal/ulusalarası düzeyde karşılaştığı durumlara uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır. 5 5 4 5 5
PY7) Mesleki etik bilincine sahiptir. 4 4 5 5 5
PY8) İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisi kazanır. 3 3 3 4 5
PY9) Alanı ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler ile kalite yönetim süreçlerini uygular. 4 4 3 4 3
PY10) Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi kazanır. 3 2 3 3 3
PY11) Mesleki uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetir. 4 5 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 2 0 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 1 0 13
Kısa Sınavlar 1 6 1 7
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 89
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri