BES 215

İlk Yardım Yaklaşımları

Dersin Adı: BES 215 İlk Yardım Yaklaşımları
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Umay Meriç Ocak ŞAHİNOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Temel İlk Yardım, Bikem Süzen, Nobel Tıp Kitapevleri
Yardımcı Ders Kitabı İlk Yardım, Cemil SÖZEN, Nobel Akademik Yayıncılık
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere İlk yardımın temel ilkeleri, temel yaşam desteği, yaralanmalarda ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, diğer acil durumlarda ilk yardım ve hasta/yaralı taşıma teknikleri ile ilgili yeterlikleri kazandırmak. .
Dersin Özeti

Birincil ve ikincil değerlendirme
-Yetişkinlerde temel yaşam desteği
-Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği
-Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım
-Dış ve iç kanamalar
-Yara ve yara çeşitleri
-Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım 
-Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım
-Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım
-Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım
-Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar
-yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım
-Acil taşıma teknikleri
-Kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri
-Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.İlk yardımın temel ilkelerini uygulamak

2.Temel yaşam desteği sağlamak

3.Yaralanmalarda ilk yardım uygulamak; Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım uygulamak

4.Diğer acil durumlarda ilk yardım uygulamak

5.Hasta veya yaralıları taşıma işlemini uygulayabilmek.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 0 0
Proje/Sunum/Seminer 0 0
Kisa Sinavlar 0 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İlk yardımın temel uygulamaları
2. Hafta Birinci ve ikinci değerlendirme
3. Hafta Yetişkinlerde, çocuklarda ve bebekte temel yaşam desteği
4. Hafta Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım
5. Hafta Dış ve iç kanamalar
6. Hafta Dış ve iç kanamalar
7. Hafta Yara ve yara çeşitleri
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım
10. Hafta Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım
11. Hafta Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım
12. Hafta Sivil savunma
13. Hafta Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım
14. Hafta Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşımaAcil taşıma teknikleri ve Kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve bunları yaşamı boyunca kullanır. 4 4 3 3 1
PY2) Mesleki yaşamı boyunca insan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ilkelerini temel alır. 2 4 5 2 1
PY3) Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır. 2 4 2 3 2
PY4) Beslenme ve diyetetik alanındaki gelişmeleri takip eder. 1 3 3 4 4
PY5) Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahiptir. 3 4 3 3 3
PY6) Kazandığı bilgi ve becerileri ulusal/ulusalarası düzeyde karşılaştığı durumlara uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır. 4 3 5 2 1
PY7) Mesleki etik bilincine sahiptir. 3 2 3 5 4
PY8) İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisi kazanır. 2 3 4 5 1
PY9) Alanı ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler ile kalite yönetim süreçlerini uygular. 1 3 5 3 2
PY10) Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi kazanır. 1 1 1 1 1
PY11) Mesleki uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetir. 4 2 3 4 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 2 0 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 3 0 39
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 6 1 7
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 89
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri