BES 214

Yaşlılıkta Beslenme

Dersin Adı: BES 214 Yaşlılıkta Beslenme
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Geriatri ve Gerontoloji, (Ed:Arıoğul S) MN Medikal & Nobel, Özyurt Matbacılık, Ankara, 2006.
Yardımcı Ders Kitabı Nutrition For The Older Adult. Bernstein M., Luggen A. Jones & Bartlett Learning, 2009
Dersin Amacı Öğrencileri yaşlılıkta besin ögesi gereksinimi, beslenmenin önemi, beslenme durumunun değerlendirilmesi, yaşlılıkta beslenme programları ve politikalar hakkında bilgilendirmektir.
Dersin Özeti

Yaşlılığın tanımı, yaşlılıkta beslenme ve önemi, yaşlılıkta kronik hastalıklar ve beslenme

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Risk grubu içerisinde yer alan yaşlıların beslenmesini etkileyen faktörleri öğrenir
2. Yaşlı sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi konusunda bilgi sahibi olur
3. Kronik hastalıkların önlenmesini, tedavisini sağlayacak beslenme bilgilerine sahip olur
4. Bu yaş grubunda sağlıklı beslenmeyi sağlayabilecek plan ve programları uygulayabilecektir
5. Yaşlılarda sıklıkla gözlenen hastalıklar ve nedenlerini öğrenir 
 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 0
Uygulama 0
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 0
Proje/Sunum/Seminer 0
Kisa Sinavlar 10
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Geriatri tanımı, kavramlar
2. Hafta WHO’ya göre yaşlılık
3. Hafta Yaşlılıkta fizyolojik değişiklikler
4. Hafta Yaşlıların beslenmesinin özellikleri
5. Hafta Yaşlıların beslenmesini etkileyen faktörler
6. Hafta Yaşlılıkta besin ve besin öğesi gereksinimleri
7. Hafta Yaşlı sağlığının korunması
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Yaşlı sağlığının iyileştirilmesi
10. Hafta Yaşlı sağlığının geliştirilmesi
11. Hafta Kronik hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde beslenme
12. Hafta Kronik hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde beslenme
13. Hafta Kronik hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde beslenme
14. Hafta Tartışma
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve bunları yaşamı boyunca kullanır. 4 5 5 4 5
PY2) Mesleki yaşamı boyunca insan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ilkelerini temel alır. 4 5 5 5 5
PY3) Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır. 5 5 5 5 5
PY4) Beslenme ve diyetetik alanındaki gelişmeleri takip eder. 4 4 5 4 5
PY5) Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahiptir. 3 3 3 2 2
PY6) Kazandığı bilgi ve becerileri ulusal/ulusalarası düzeyde karşılaştığı durumlara uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır. 5 5 4 5 5
PY7) Mesleki etik bilincine sahiptir. 4 4 5 5 5
PY8) İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisi kazanır. 3 3 3 4 5
PY9) Alanı ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler ile kalite yönetim süreçlerini uygular. 4 4 3 4 3
PY10) Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi kazanır. 3 2 3 3 3
PY11) Mesleki uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetir. 4 5 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 2 0 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 1 0 13
Kısa Sınavlar 1 6 1 7
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 89
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri