SBF 003

İş Sağlığı ve Güvenliği

Dersin Adı: SBF 003 İş Sağlığı ve Güvenliği
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 7
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Ersoy, G. Egzersiz ve Spor Yapanlar için Beslenme. 3. Baskı. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara, 2004.
Yardımcı Ders Kitabı Dunford M, Doyle JA. Nutrition for sports and exercise. Second edition. Wadsworth Cengage Learning. 2012.
Dersin Amacı Sporcuların antrenman veya müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında temel beslenme ilkelerini çözümlemek, performansı artırmaya yönelik beslenme uygulamalarını, beden algısı ve yeme bozukluklarını değerlendirmektir.
Dersin Özeti

Sporcu diyetleri, performans, antreman, yarış ve maç dönemlerinde beslenme

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Spor ve egzersizde beslenmenin temel ilkelerini ayırt edebilecektir.

2. Sporcuların beslenme durumunu değerlendirebilecektir.

3. Antrenman ya da müsabaka öncesinde, sırasında ve sonrasındaki beslenme özelliklerini tartışabilecektir.

4. Farklı çevre ve yaşam koşullarında sporcu beslenmesi ve gerekli stratejileri planlayabilecektir.

5. Kamplarda ya da farklı coğrafyalarda performans yapan sporcuların beslenme programını düzenler.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 0
Uygulama 0
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 0
Proje/Sunum/Seminer 0
Kisa Sinavlar 10
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Spor ve Egzersizde Beslenmenin Tanımı, Spor Diyetisyeni Kimdir?
2. Hafta Egzersiz ve sporda enerji metabolizması
3. Hafta Sporcu diyetlerinde enerji kaynakları
4. Hafta Sporcu diyetlerinde diğer beslenme kaynakları
5. Hafta Performans beslenmesi
6. Hafta Sporcuların beslenme durumunun değerlendirilmesi
7. Hafta Antrenman ve beslenme
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Sporda Aşırı Antrenman ve Beslenmenin önemi
10. Hafta Yarışma veya maç dönemlerinde beslenme
11. Hafta Yarışma veya maç sonrası toparlanma döneminde beslenme
12. Hafta Farklı çevre ve yaşam koşullarının sporcularda performansa etkileri ve beslenme stratejileri
13. Hafta Sporcularda yeme bozuklukları ve beden algısı
14. Hafta Sporcularda Diyet Destekleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve bunları yaşamı boyunca kullanır. 4 5 5 4 3
PY2) Mesleki yaşamı boyunca insan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ilkelerini temel alır. 4 4 3 4 5
PY3) Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır. 5 4 5 4 5
PY4) Beslenme ve diyetetik alanındaki gelişmeleri takip eder. 4 4 3 4 5
PY5) Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahiptir. 3 3 3 2 2
PY6) Kazandığı bilgi ve becerileri ulusal/ulusalarası düzeyde karşılaştığı durumlara uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır. 3 4 4 4 5
PY7) Mesleki etik bilincine sahiptir. 4 4 4 5 4
PY8) İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisi kazanır. 3 3 3 4 5
PY9) Alanı ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler ile kalite yönetim süreçlerini uygular. 4 4 3 4 3
PY10) Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi kazanır. 3 5 4 4 3
PY11) Mesleki uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetir. 3 4 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 2 0 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 0 13 13
Kısa Sınavlar 1 6 1 7
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 89
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri