BES 211

Genel Mikrobiyoloji

Dersin Adı: BES 211 Genel Mikrobiyoloji
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Madigan, M.T., Martinko, J.M., Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi (Ed. Çökmüş,C.). Palme Yayıncılık,2010.
Yardımcı Ders Kitabı Özgüven T. Tıbbi Mikrobiyoloji ve İmmünoloji. Güneş Tıp Kitabevi, 2008. Temiz, A.
Dersin Amacı Mikroorganizmaların genel özellikleri ile sağlık ve endüstriyel açıdan önemli mekanizmalarını değerlendirmektir.
Dersin Özeti

Mikroorganizmaların genel özellikleri, İmmünolojik olaylarla mikroorganizmalar ilişkisi

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenci;

1. Mikroorganizmaların genel özelliklerini karşılaştırabilecektir.

2.Mikroorganizmaların bulaşma ve korunma yollarını tartışabilecektir.

3. Sterilizasyon şekillerini ve dezenfeksiyon yollarını açıklar.

4.İmmünolojik olayları ilişkilendirebilecektir.

5.Mikroorganizmaların sağlık ve endüstriyel açıdan önemini tartışabilecektir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 0
Uygulama 10
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 0
Proje/Sunum/Seminer 0
Kisa Sinavlar 0
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Mikroorganizmaların sınıflandırılması
2. Hafta Mikroorganizmaların morfolojisi
3. Hafta Mikroorganizma genetiği ve fizyolojisi
4. Hafta Mikroorganizmalarda üreme ve çoğalma
5. Hafta Mikrobiyal metabolizma
6. Hafta Mikroorganizmaların bulaşma yolları
7. Hafta Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Mikroorganizmaların doğada bulunuşu ve normal mikroflora
10. Hafta Bakterilerin sağlık ve endüstriyel açıdan önemi
11. Hafta Virüslerin sağlık açısından önemi
12. Hafta Küf ve mayaların sağlık ve endüstriyel açıdan önemi
13. Hafta İmmünite ve immün cevap
14. Hafta Konağın immünolojik özellikleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve bunları yaşamı boyunca kullanır. 4 3 3 4 3
PY2) Mesleki yaşamı boyunca insan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ilkelerini temel alır. 4 5 4 4 5
PY3) Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır. 4 5 4 5 4
PY4) Beslenme ve diyetetik alanındaki gelişmeleri takip eder. 3 3 4 3 5
PY5) Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahiptir. 3 3 3 2 2
PY6) Kazandığı bilgi ve becerileri ulusal/ulusalarası düzeyde karşılaştığı durumlara uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır. 3 2 4 4 5
PY7) Mesleki etik bilincine sahiptir. 3 3 3 4 4
PY8) İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisi kazanır. 3 3 3 4 5
PY9) Alanı ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler ile kalite yönetim süreçlerini uygular. 4 4 3 4 4
PY10) Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi kazanır. 3 5 4 4 3
PY11) Mesleki uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetir. 4 4 3 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 13 0 2 26
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 3 0 39
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 1 0 13
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 121
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri