BES 210

Besin Mikrobiyolojisi

Dersin Adı: BES 210 Besin Mikrobiyolojisi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Madigan, M.T., Martinko, J.M., Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi (Ed. Çökmüş,C.). Palme Yayıncılık,2010.
Yardımcı Ders Kitabı Özgüven T. Tıbbi Mikrobiyoloji ve İmmünoloji. Güneş Tıp Kitabevi, 2008. Temiz, A.
Dersin Amacı Besinler ve mikroorganizmalar arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin getireceği yararlı veya zararlı etkileri değerlendirmektir.
Dersin Özeti

Mikroorganizmaların detaylı incelenmesi, besinlerin mikrobiyoloji ile ilişkisi.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenciler

1.Besin-mikroorganizma ilişkilerini değerlendirebilecektir.

1.1.Mikroorganizmaları ve kaynaklarını ilişkilendirir.

1.2.Mikroorganizmaların besinlere bulaşma yollarını açıklar.

1.3.Mikroorganizmaların besinlerde gelişimini etkileyen faktörleri tartışır.

2.Besin kaynaklı hastalık etkenlerini tartışabilecektir.

2.1.Besinler ve bakteriler arasındaki ilişkiyi yorumlar.

2.2.Besinler ve virüsler arasındaki ilişkiyi yorumlar.

2.3.Besinler ve parazitler arasındaki ilişkiyi yorumlar.

2.4.Besinler ve küfler arasındaki ilişkiyi yorumlar.

3.Besinleri güvenilirlik yönüyle değerlendirebilecektir.

3.1.Besinleri mikrobiyolojik olarak değerlendirir.

3.2.Besinlerin mikrobiyolojik analiz sonuçlarını yorumlar

3.3.Besin güvenliği yönünden alınacak önlemleri uygular.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Besin-mikroorganizma ilişkileri
2. Hafta Mikroorganizma kaynakları ve besinlere bulaşma yolları
3. Hafta Besinlerde mikroorganizmaların gelişimini etkileyen faktörler
4. Hafta Besinlerde mikrobiyal bozulmalar
5. Hafta Besinlerdeki mikroorganizmaların inhibisyonu ve inaktivasyonu için kullanılan yöntemler
6. Hafta Besin kaynaklı bakteriyel hastalık etkenleri
7. Hafta Besin kaynaklı bakteriyel hastalık etkenleri II
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Mikotoksijenik küfler
10. Hafta Besin kaynaklı viral hastalık etkenleri
11. Hafta Besin kaynaklı paraziter hastalık etkenleri
12. Hafta Fermantasyon ve fermente besinler, Probiyotikler
13. Hafta Besinlerde mikrobiyolojik muayene yöntemleri
14. Hafta Besinlerde mikrobiyolojik kalite kontrolü 14.Besin güvenliği sistemleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve bunları yaşamı boyunca kullanır. 4 3 3 4 3
PY2) Mesleki yaşamı boyunca insan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ilkelerini temel alır. 4 5 4 4 5
PY3) Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır. 4 5 4 5 4
PY4) Beslenme ve diyetetik alanındaki gelişmeleri takip eder. 3 3 4 3 5
PY5) Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahiptir. 3 3 3 2 2
PY6) Kazandığı bilgi ve becerileri ulusal/ulusalarası düzeyde karşılaştığı durumlara uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır. 3 2 4 4 5
PY7) Mesleki etik bilincine sahiptir. 3 3 3 4 4
PY8) İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisi kazanır. 3 3 3 4 5
PY9) Alanı ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler ile kalite yönetim süreçlerini uygular. 4 4 3 4 4
PY10) Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi kazanır. 3 5 4 4 3
PY11) Mesleki uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetir. 4 4 3 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 13 0 2 26
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 12 4 0 48
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 117
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri