BES 209

Beslenme İlkeleri I

Dersin Adı: BES 209 Beslenme İlkeleri I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 3
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Baysal A. Beslenme. 12. Baskı, Hatiboğlu Yayınevi. 2009
Yardımcı Ders Kitabı Mahan, L.K., Stump, S.E. Krause`s Food & Nutrition Therapy. 12th edition, Elsevier, 2010.
Dersin Amacı Beslenme ve sağlık ilişkisini yorumlamak, besin ögeleri olarak gruplanan karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineralleri besinsel kaynak, çeşitli yaş gruplarındaki gereksinmeler, metabolizma yönünden değerlendirmektir.
Dersin Özeti

Karbonhidratlar, Lipidler, Proteinler, Vitamin ve Mineraller, Enerji Metabolizması .

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenciler

1.Beslenme ve sağlık arasındaki ilişkiyi değerlendirebilecektir.

2.Enerji ve makro besin ögelerinin (karbonhidrat, proteinler, yağlar) sağlıklı beslenme ve vücut çalışmasındaki önemini ilişkilendirebilecektir.

3. Vitaminlerin, minerallerin ve suyun sağlıklı beslenme ve vücut çalışmasındaki önemini tartışabilecektir.

4.İçerik açısından besinleri ve günlük beslenmeyi değerlendirebilecektir.

5.Üç günlük bireysel besin tüketimi ve fiziksel aktivite kaydı ile kendi beslenme durumunu saptayabilecektir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 0
Uygulama 10
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 0
Proje/Sunum/Seminer 0
Kisa Sinavlar 0
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Beslenme ve sağlık arasındaki ilişki
2. Hafta Karbonhidratlar
3. Hafta Proteinler
4. Hafta Lipitler
5. Hafta Enerji metabolizması
6. Hafta Nükleik asitler, Enzimler
7. Hafta Hormonlar
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Demir, Bakır
10. Hafta İyot, Flor, Çinko, Manganez, Krom, Molibden, Kükürt, Selenyum, Kobalt
11. Hafta -Vitamin A,D,E,K
12. Hafta -Tiamin, Riboflavin, Niasin, Vitamin B6, Vitamin B12, Folik Asit
13. Hafta -Vitamin C, Pantotenik Asit, Biotin, Kolin, Karnitin, İnositol
14. Hafta Su
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve bunları yaşamı boyunca kullanır. 4 5 5 4 5
PY2) Mesleki yaşamı boyunca insan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ilkelerini temel alır. 4 5 4 4 5
PY3) Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır. 4 5 4 5 4
PY4) Beslenme ve diyetetik alanındaki gelişmeleri takip eder. 4 4 4 5 5
PY5) Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahiptir. 3 3 3 2 2
PY6) Kazandığı bilgi ve becerileri ulusal/ulusalarası düzeyde karşılaştığı durumlara uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır. 3 2 4 4 5
PY7) Mesleki etik bilincine sahiptir. 4 4 4 5 5
PY8) İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisi kazanır. 3 3 3 4 5
PY9) Alanı ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler ile kalite yönetim süreçlerini uygular. 4 4 5 4 5
PY10) Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi kazanır. 3 5 4 4 3
PY11) Mesleki uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetir. 4 4 5 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 13 0 3 39
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 2 0 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 3 0 39
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 147
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri