BES 208

Beslenme İlkeleri II

Dersin Adı: BES 208 Beslenme İlkeleri II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 3
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Beslenme İlkeleri I dersi alınmadan Besin İlkeleri II dersi alınamaz.
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Baysal A. Beslenme. 12. Baskı, Hatiboğlu Yayınevi. 2009
Yardımcı Ders Kitabı Mahan, L.K., Stump, S.E. Krause`s Food & Nutrition Therapy. 12th edition, Elsevier, 2010.
Dersin Amacı Beslenme ve sağlık ilişkisini yorumlamak, besin ögeleri olarak gruplanan karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineralleri besinsel kaynak, çeşitli yaş gruplarındaki gereksinmeler, metabolizma yönünden değerlendirmektir.
Dersin Özeti

Besin hazırlama, besinlerin duyusal değerlendirmesi, besin grupları, besin etiketi okuma

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenciler

1. Besinleri enerji, karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineral içerikleri açısından değerlendirebilecektir.

2. Vitamin ve mineral kaybını önleyecek besin hazırlama, pişirme ve saklama yöntemlerini ayırt edebilecektir.

3. Besin işleme-saklama yöntemlerini karşılaştırabilecektir.

4. Katkı maddeleri ve etiket okuma konusunu sorgulayabilecektir.

5.Menüleri ve günlük beslenmeyi enerji ve besin ögeleri içeriklerinin yeterliliği açısından karşılaştırır.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 10
Uygulama 0
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 0
Proje/Sunum/Seminer 0
Kisa Sinavlar 0
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Su
2. Hafta Besin hazırlama ve pişirme sırasında oluşan fiziksel ve kimyasal olaylar
3. Hafta Besinlerin duyusal değerlendirilmesi
4. Hafta Besinler, Besin grupları: Etler
5. Hafta Kuru baklagiller
6. Hafta Yumurta
7. Hafta Süt ve ürünleri
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Tahıllar
10. Hafta Sebze ve meyveler
11. Hafta Yağlar
12. Hafta Tatlılar
13. Hafta İçecekler
14. Hafta Katkı maddeleri ve Etiket okuma
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve bunları yaşamı boyunca kullanır. 4 5 5 4 5
PY2) Mesleki yaşamı boyunca insan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ilkelerini temel alır. 4 5 4 4 5
PY3) Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır. 4 5 4 5 4
PY4) Beslenme ve diyetetik alanındaki gelişmeleri takip eder. 4 4 4 5 5
PY5) Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahiptir. 3 3 3 2 2
PY6) Kazandığı bilgi ve becerileri ulusal/ulusalarası düzeyde karşılaştığı durumlara uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır. 3 2 4 4 5
PY7) Mesleki etik bilincine sahiptir. 4 4 4 5 5
PY8) İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisi kazanır. 3 3 3 4 5
PY9) Alanı ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler ile kalite yönetim süreçlerini uygular. 4 4 5 4 5
PY10) Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi kazanır. 3 5 4 4 3
PY11) Mesleki uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetir. 4 4 5 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 13 0 3 39
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 2 0 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 3 0 39
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 147
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri