BES 207

Beslenme Eğitimi

Dersin Adı: BES 207 Beslenme Eğitimi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Contento IR.(2011), Nutrition Education, second edition,Jones and Bartlett Publishers.
Yardımcı Ders Kitabı Gable J.(2007) Counselling Skills for dietitians, second edition, Blackwell Publishing.
Dersin Amacı Tüm yaş grubundaki sağlıklı ve hasta bireylerle beslenme konusunda iletişim kurabilme ve eğitim yapabilme becerilerini geliştirmek, bu eğitimlerde farklı eğitim materyal ve yöntemi kullanabilme ve empati yapabilme özelliklerini değerlendirmektir.
Dersin Özeti

Beslenme eğitimin gerekliliği ve eğitim programı hazırlama 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Beslenme eğitimi konusunda tüm yöntem ve araçları tartışabilecektir.

2. İletişim ve empati yapma becerilerini geliştirebilecektir.

3. Farklı yaş gruplarına yönelik eğitim planlama becerilerini geliştirebilecektir.

4. Eğitim takvimleri planlar.

5. Eğitici bir diyetisyenin sahip olması gerekli özellikleri yapılandırır.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 0
Uygulama 0
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 0
Proje/Sunum/Seminer 0
Kisa Sinavlar 10
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Eğitim tanımı, eğitim prensipleri
2. Hafta Eğitim programı hazırlama
3. Hafta Beslenme eğitimi gerekliliği
4. Hafta Eğitim yöntem ve araçları
5. Hafta İletişim
6. Hafta Farkındalık ve motivasyon artırma
7. Hafta Diyetisyenin sahip olması gerekli özelliklerinin geliştirilmesi
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Hasta birey eğitimleri
10. Hafta Sağlıklı birey eğitimleri
11. Hafta Mutfak personeli eğitimleri
12. Hafta Okul öncesi ve okul çağı çocukların eğitimleri
13. Hafta Eğitim örnekleri-I
14. Hafta Eğitim örnekleri-II
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve bunları yaşamı boyunca kullanır. 4 5 5 5 5
PY2) Mesleki yaşamı boyunca insan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ilkelerini temel alır. 4 4 5 4 5
PY3) Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır. 4 5 4 5 4
PY4) Beslenme ve diyetetik alanındaki gelişmeleri takip eder. 5 5 4 5 5
PY5) Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahiptir. 3 3 3 4 4
PY6) Kazandığı bilgi ve becerileri ulusal/ulusalarası düzeyde karşılaştığı durumlara uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır. 4 3 4 4 5
PY7) Mesleki etik bilincine sahiptir. 4 4 5 5 4
PY8) İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisi kazanır. 5 5 5 4 5
PY9) Alanı ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler ile kalite yönetim süreçlerini uygular. 4 4 5 4 5
PY10) Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi kazanır. 3 5 4 4 3
PY11) Mesleki uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetir. 5 4 5 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 2 0 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 1 0 13
Kısa Sınavlar 1 6 1 7
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 89
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri