BES 206

Beslenme Biyokimyası-II

Dersin Adı: BES 206 Beslenme Biyokimyası-II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Beslenme Biyokimyası I dersi alınmadan Beslenme Biyokimyası II dersi alınamaz.
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Beslenme Biyokimyası - Meral Aksoy, Hatipoğlu Yayıncılık, İkinci baskı 2008
Yardımcı Ders Kitabı Kolay Biyokimya - Editör Paul C. Engel, Çeviri Editörü Aysel Özpınar İstanbul Tıp Kitabevi,2011
Dersin Amacı Öğrencilere, biyomoleküllerin metabolik reaksiyonları, su ve elektrolit dengesi, enzimlerin metabolik önemi, hormonlar, açlık ve tokluktaki metabolik değişimler konularını beslenme ve insan sağlığı açısından yorumlayabilecek bilgi ve donanımı kazandırmaktır.
Dersin Özeti

Bu derste temel biyokimya bilgileri kullanılarak cinsiyet, yaş, özel durum, hastalık, egzersiz ve farklı ortamlarda diyet yakıtları, besin ögeleri, besin ögesi olmayan diyet bileşenleri ve farklı diyet uygulamaları arasındaki biyokimyasal bağlantılar irdelenir, öğrencilerin temel biyokimya bilgisi yanında klinik bağlantı kurma ve kritik düşünme becerileri geliştirilmeye çalışılır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Beslenme biyokimyası temel konularını güncel bilgilere dayalı değerlendirebilecektir.

2.Biyomoleküllerin yapılarını dikkate alarak metabolik reaksiyonlardaki rollerini çözümleyebilecek ve metabolizmayı insan beslenmesi ile ilişkilendirebilecektir.

3.Metabolizma ve beslenme arasındaki ilişkiyi son teknolojileri kullanarak bilgisayar destekli yapılandırabilecektir.

4.Beslenme biyokimyasında edindiği bilgiler ile insan sağlığı arasındaki ilişkiyi kurabilecektir.

5.  .Biyokimyasal verilere dayanarak metabolizmaya bağlı sorunları ve çözümleri yazılı ve sözlü aktarır.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 0
Uygulama 0
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 0
Proje/Sunum/Seminer 0
Kisa Sinavlar 10
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sindirim sistemine biyokimyasal bakış
2. Hafta Karbonhidratların sindirimi ve emilimi
3. Hafta Karbonhidratların metabolik yolları
4. Hafta Lipidlerin sindirimi ve emilimi
5. Hafta Lipidlerin metabolik yolları
6. Hafta Proteinlerin sindirimi ve emilimi
7. Hafta Proteinlerin metabolik yolları
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Nukleik asitlerin sindirimi ve emilimi
10. Hafta Suyun ve minerallerin beslenme biyokimyasındaki önemi
11. Hafta Vitaminler ve hormonların metabolizmadaki fonksiyonları
12. Hafta Sindirim enzimleri
13. Hafta Tokluk ve açlık durumunda metabolizma
14. Hafta Tokluk ve açlık durumunda metabolizma
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve bunları yaşamı boyunca kullanır. 4 3 3 4 3
PY2) Mesleki yaşamı boyunca insan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ilkelerini temel alır. 4 5 4 4 5
PY3) Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır. 4 5 4 5 4
PY4) Beslenme ve diyetetik alanındaki gelişmeleri takip eder. 3 3 4 3 5
PY5) Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahiptir. 3 3 3 2 2
PY6) Kazandığı bilgi ve becerileri ulusal/ulusalarası düzeyde karşılaştığı durumlara uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır. 3 2 4 4 5
PY7) Mesleki etik bilincine sahiptir. 4 4 4 5 5
PY8) İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisi kazanır. 3 3 3 4 5
PY9) Alanı ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler ile kalite yönetim süreçlerini uygular. 5 5 4 5 5
PY10) Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi kazanır. 5 5 4 4 5
PY11) Mesleki uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetir. 4 4 3 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 3 39
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 1 0 13
Kısa Sınavlar 1 6 1 7
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 115
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri