BES 204

Girişimcilik

Dersin Adı: BES 204 Girişimcilik
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Fizyoloji I dersi alınmadan Fizyoloji II dersi alınamaz.
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı ANNE WAUGH, ALLISON GRANT; ANATOMY AND PHYSIOLOGY IN HEALTH AND ILLNESS
Yardımcı Ders Kitabı Fizyoloji; GUYTON , Nobel Tıp Kitabevi Yayını
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin kan ve yapısını, kardiyovasküler sistem fizyolojisi, solunum sistemi fizyolojisi, sindirim sistemi fizyolojisi, üriner sistem fizyolojisi ve üreme sistemi fizyolojisini öğrenmesini amaçlar.
Dersin Özeti

Kan dolaşımının temel kavramları, kardiyovaskuler sistem, solunum sistemi yapı ve işlevi, sindirim sistemi ve emilim, üriner sistem, üreme sistemi organ ve hormonları

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Kan ve kanın yapısını açıklar.

2.       Kardiyovasküler sistem fizyolojisi kavramlarını açıklar.

3.       Solunum sistem fizyolojisini açıklar.

4.       Sindirim sistemi fizyolojisini açıklar.

5.        Üriner ve üreme sistemi fizyolojisini açıklar.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 0
Uygulama 0
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 0
Proje/Sunum/Seminer 0
Kisa Sinavlar 10
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta KAN VE KANIN YAPISI
2. Hafta KAN VE KANIN YAPISI
3. Hafta KARDİYOVASKÜLER SİSTEM FİZYOLOJİSİ
4. Hafta KARDİYOVASKÜLER SİSTEM FİZYOLOJİSİ
5. Hafta SOLUNUM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ
6. Hafta SOLUNUM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ
7. Hafta SİNDİRİM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta SİNDİRİM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ
10. Hafta SİNDİRİM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ
11. Hafta SİNDİRİM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ
12. Hafta SİNDİRİM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ
13. Hafta ÜRİNER SİSTEM FİZYOLOJİSİ
14. Hafta ÜREME SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve bunları yaşamı boyunca kullanır. 4 3 3 4 3
PY2) Mesleki yaşamı boyunca insan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ilkelerini temel alır. 3 3 3 3 5
PY3) Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır. 4 5 4 5 4
PY4) Beslenme ve diyetetik alanındaki gelişmeleri takip eder. 3 3 2 3 5
PY5) Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahiptir. 3 3 3 2 2
PY6) Kazandığı bilgi ve becerileri ulusal/ulusalarası düzeyde karşılaştığı durumlara uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır. 3 2 4 4 5
PY7) Mesleki etik bilincine sahiptir. 4 4 3 5 3
PY8) İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisi kazanır. 3 3 3 4 5
PY9) Alanı ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler ile kalite yönetim süreçlerini uygular. 4 4 3 4 3
PY10) Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi kazanır. 3 5 4 4 3
PY11) Mesleki uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetir. 3 4 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 2 0 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 1 0 13
Kısa Sınavlar 1 6 1 7
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 89
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri