BES 201

Anatomi-I

Dersin Adı: BES 201 Anatomi-I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Cumhur M. (editör), Temel Anatomi, ODTÜ Geliştirme Vakfı, Yayıncılık ve İletişim
Yardımcı Ders Kitabı Netter F. İnsan Anatomisi Atlası. Cumhur M. (Çeviri Ed.), Palme Yayıncılık
Dersin Amacı Anatomi terminolojisi, genel tıbbi terimler, insan vücudunun organizasyonu, lokomotor, sindirim ve dolaşım sistemleri hakkında bilgi vermek
Dersin Özeti

Genel insan anatomisinin sistematik ve fonksiyonel olarak teorik derslerle verilmesi

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Anatomide genel kavramları, genel ve özel anatomi terimleri tanımlayabilecektir.

2. Anatomik pozisyonları tanımlayabilecektir.

3. İnsan vücudunu oluşturan sistemleri açıklayabilecek ve ilişkilendirebilecektir.

4. İnsan vücudunu oluşturan sistemler hakkında pratik uygulamalar yapabilecektir.

5. İnsan vücüdunu oluşturan sistemleri kendi alanlarıyla ilişkilendirilebilecektir. 

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 0
Uygulama 0
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 0
Proje/Sunum/Seminer 0
Kisa Sinavlar 10
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Anatomiye Giriş ve Temel Kavramlar
2. Hafta Temel Tıbbi Terminoloji Bilgisi
3. Hafta Bölgesel Anatomi ve Vücudumuzun Bölgeleri
4. Hafta İnsan Vücudu Organizasyonu ve Sistemler Hakkında Genel Bilgi
5. Hafta Lokomotor Sistem Anatomisi
6. Hafta Lokomotor Sistem Anatomisi
7. Hafta Lokomotor Sistem Anatomisi
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Sindirim Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi
10. Hafta Sindirim Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi
11. Hafta Sindirim Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi
12. Hafta Dolaşım Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi
13. Hafta Dolaşım Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi
14. Hafta Dolaşım Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve bunları yaşamı boyunca kullanır. 4 3 3 4 3
PY2) Mesleki yaşamı boyunca insan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ilkelerini temel alır. 3 3 3 3 5
PY3) Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır. 4 5 4 5 4
PY4) Beslenme ve diyetetik alanındaki gelişmeleri takip eder. 3 3 2 3 5
PY5) Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahiptir. 3 3 3 2 2
PY6) Kazandığı bilgi ve becerileri ulusal/ulusalarası düzeyde karşılaştığı durumlara uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır. 3 2 4 4 5
PY7) Mesleki etik bilincine sahiptir. 4 4 3 5 3
PY8) İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisi kazanır. 3 3 3 4 5
PY9) Alanı ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler ile kalite yönetim süreçlerini uygular. 4 4 3 4 3
PY10) Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi kazanır. 3 5 4 4 3
PY11) Mesleki uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetir. 3 4 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 2 0 26
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 13 0 13
Kısa Sınavlar 1 6 1 7
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 89
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri