SBF 005

Tıbbi Terminoloji

Dersin Adı: SBF 005 Tıbbi Terminoloji
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Dr. Ali ÇELİK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Polat M., Eroğlu F. Tıbbi Terminoloji. Dünya Tıp Kitabevi, 2015.
Yardımcı Ders Kitabı Ekinci S., Hatipoğlu H.G. Yüksekokullar Tıbbi Terminoloji Ders kitabı.6. Bs. Hatipoğlu Yayınevi, 2015.
Dersin Amacı Sağlıkla ilgili temel tanım, kavram ve konuların ve buna paralel olarak gerekli tıbbi terminolojinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

Beslenmeye ilişkin tıbbi terimler, Genel tıp terimleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Sağlık ile ilgili temel tanım ve kavramları tartışabilir.

2. Tıbbi terminolojinin önemini, yöntemlerini ve kullanım alanlarını tartışabilir.

3. Tıbbi terminolojinin temel tanım ve kavramlarını ifade eder ve  Sistemlerle ilişkili tıbbi terminolojiyi tanır.

4. Alanında tıbbi terminolojiyi doğru ve yerinde kullanabilir.

5. Öğrenilen Tıbbi Terimleri diğer derslerde faydalı olacak şekilde kullanır.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 0
Uygulama 0
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 0
Proje/Sunum/Seminer 0
Kisa Sinavlar 10
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sağlık kavramı ve sağlığın belirleyicileri
2. Hafta Terminolojiye giriş
3. Hafta Tıbbi terimlerin oluşturulmasında genel kurallar
4. Hafta Beslenmeye ilişkin terminoloji
5. Hafta Beslenmeye ilişkin terminoloji
6. Hafta Sindirim sistemine ilişkin terminoloji
7. Hafta Kas iskelet sistemine ilişkin terminoloji
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Solunum sitemine ilişkin terminoloji
10. Hafta Kardiyovasküler sisteme ilişkin terminoloji
11. Hafta Endokrin sistemine ilişkin terminoloji
12. Hafta Sinir sistemine ilişkin terminoloji
13. Hafta Göz ve kulak burun boğaz yapılarına ilişkin terminoloji
14. Hafta Üriner sisteme ilişkin terminoloji
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve bunları yaşamı boyunca kullanır. 2 3 3 4 3
PY2) Mesleki yaşamı boyunca insan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ilkelerini temel alır. 2 2 3 3 2
PY3) Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır. 3 4 5 4 3
PY4) Beslenme ve diyetetik alanındaki gelişmeleri takip eder. 3 3 2 3 5
PY5) Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahiptir. 3 3 2 2 3
PY6) Kazandığı bilgi ve becerileri ulusal/ulusalarası düzeyde karşılaştığı durumlara uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır. 4 3 3 4 4
PY7) Mesleki etik bilincine sahiptir. 3 3 3 2 3
PY8) İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisi kazanır. 4 3 4 4 4
PY9) Alanı ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler ile kalite yönetim süreçlerini uygular. 3 2 3 3 3
PY10) Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi kazanır. 2 2 2 2 2
PY11) Mesleki uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetir. 3 4 4 4 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 3 0 30
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 1 6 1 7
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri