BES 110

Sağlık Hizmetlerinde İletişim

Dersin Adı: BES 110 Sağlık Hizmetlerinde İletişim
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Okay A. Sağlık İletişimi, Der’in Yayınları, İstanbul, 2012
Yardımcı Ders Kitabı Dersle ilgili makaleler ve bilimsel yayınlar
Dersin Amacı Sağlık hizmetlerinde olası çatışmaları önleyebilmek için gerekli olan etkin iletişim yöntemlerini değerlendirmektir.
Dersin Özeti

İletişim, Sağlık hizmetlerinde iletişim, sağlık davranış teorileri, hasta ile görüşme teknikleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenci;

1. Etkin iletişim sürecini yorumlayabilecektir.

2. Sağlık hizmetlerinde iletişimin gerçekleşebileceği düzeyleri sınıflandırabilecektir.

3. İletişim yöntemlerini yorumlayabilecektir.

4. İletişim aracılığı ile davranış değişikliği oluşturabilecektir.

5. İletişime karşı direnç mekanizmalarını açıklayabilecektir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 0
Uygulama 0
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 0
Proje/Sunum/Seminer 0
Kisa Sinavlar 10
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İletişime Giriş
2. Hafta İletişimin Öğeleri
3. Hafta İletişim Koşulları
4. Hafta İletişim Engelleri
5. Hafta Sağlık İletişimi
6. Hafta Sağlık İletişiminde Hedef Kitle
7. Hafta Sağlık Hizmetlerinde İletişim Düzeyleri
8. Hafta Ara Sınavı
9. Hafta Sağlık Davranışı Teorileri-I
10. Hafta Sağlık Davranışı Teorileri-II
11. Hafta Sağlık Personeli-Hasta Arasındaki Aktif İletişim Süreci
12. Hafta Karar Verme Modelleri
13. Hafta Görüşme Teknikleri
14. Hafta Hasta Tipleri ve Yaklaşım Biçimleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve bunları yaşamı boyunca kullanır. 4 4 4 4 4
PY2) Mesleki yaşamı boyunca insan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ilkelerini temel alır. 2 2 3 3 5
PY3) Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır. 3 4 5 4 3
PY4) Beslenme ve diyetetik alanındaki gelişmeleri takip eder. 3 3 4 3 5
PY5) Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahiptir. 5 4 5 5 5
PY6) Kazandığı bilgi ve becerileri ulusal/ulusalarası düzeyde karşılaştığı durumlara uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır. 3 3 4 4 5
PY7) Mesleki etik bilincine sahiptir. 3 4 4 4 4
PY8) İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisi kazanır. 3 4 3 4 3
PY9) Alanı ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler ile kalite yönetim süreçlerini uygular. 3 2 2 2 3
PY10) Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi kazanır. 2 2 3 2 2
PY11) Mesleki uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetir. 4 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 1 2 30
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 1 6 1 7
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri