BES 109

Temel Kimya

Dersin Adı: BES 109 Temel Kimya
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Büşra KAYNAR
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Genel Kimya: İlkeler ve modern uygulamalar, Palme Yayıncılık, 8. baskıdan çeviri.
Yardımcı Ders Kitabı Chang, R. Genel Kimya Temel Kavramlar , Palme Yayıncılık, 2006
Dersin Amacı Öğrencilere mesleki alanlarda gerekli bilgi birikimini oluşturmak üzere temel kimya konularının kavratılması ve problem çözümlerinde kullanabilmelerini sağlamaktır.
Dersin Özeti

Bu ders kapsamında; maddenin tanımı ve özellikleri, kimyanın temel yasaları, atomun yapısı, kimyasal bileşikler, kimyasal reaksiyonlar, sulu çözelti reaksiyonları, çözünme ve çözelti, periyodik cetvel ve özellikleri, kimyasal tepkimelerde hız ve denge, kimyasal bağ gibi konulardan bahsedilecektir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

1. Madde, maddenin özellikleri ve ölçülmesini öğrenir.

2. Atom ve atomik teoriyi öğrenir.

3. Kimyasal bileşikleri öğrenir.

4. Kimyasal reaksiyonları  öğrenir.

5. Temel Lab. Tekniklerini, derste işlediği konulara paralel basit deneyler yapmayı, deney ve teoriyi birleştirmeyi öğrenir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 0
Uygulama 10
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 0
Proje/Sunum/Seminer 0
Kisa Sinavlar 0
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş ve Oryantasyon
2. Hafta Kimyanın temel ilkeleri ve konusu
3. Hafta Madde ve özellikleri
4. Hafta Kimyanın temel kanunları, atom ve molekül ağırlığı, mol, Avagadro sayısı, kimyasal hesaplamalar
5. Hafta Semboller, Formüller ve Denklemler
6. Hafta Çözeltiler, çözünürlük ve çözünürlüğe etki eden faktörler
7. Hafta Konsantrasyon hesaplamaları (Molarite, normalite, %, molalite, ppm) ve sulu çözeltilerde denge; pH hesaplamaları
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Atomun yapısı
10. Hafta Elementlerin sınıflandırılması ve Periyodik cetvel
11. Hafta Elementlerin sınıflandırılması ve Periyodik cetvel
12. Hafta Kimyasal tepkimelerin hızı ve hıza etki eden faktörler
13. Hafta Kimyasal tepkimelerde denge ve dengeye etki eden faktörler
14. Hafta Kimyasal bağ
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve bunları yaşamı boyunca kullanır. 2 3 3 4 3
PY2) Mesleki yaşamı boyunca insan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ilkelerini temel alır. 2 2 3 5 5
PY3) Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır. 3 4 5 4 3
PY4) Beslenme ve diyetetik alanındaki gelişmeleri takip eder. 3 3 2 3 5
PY5) Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahiptir. 3 3 3 2 2
PY6) Kazandığı bilgi ve becerileri ulusal/ulusalarası düzeyde karşılaştığı durumlara uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır. 3 4 3 4 4
PY7) Mesleki etik bilincine sahiptir. 2 3 3 2 3
PY8) İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisi kazanır. 4 4 3 3 4
PY9) Alanı ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler ile kalite yönetim süreçlerini uygular. 5 4 5 5 5
PY10) Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi kazanır. 4 4 5 5 5
PY11) Mesleki uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetir. 3 4 4 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 12 0 2 24
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 3 2 60
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri