BES 108

Dünyada Su ve Besin Kaynakları

Dersin Adı: BES 108 Dünyada Su ve Besin Kaynakları
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Baysal A. Beslenme. 12. Baskı, Hatiboğlu Yayınevi. 2009
Yardımcı Ders Kitabı Gıda Kalite Kontrolünün Esasları ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri, Fikri Başoğlu, Dora Basım Yayın / Gıda ve Ziraat Dizisi.
Dersin Amacı Dünyada güvenilir su ve besin kaynaklarını öğrenebilme
Dersin Özeti

Dünyada açlık, su ve besin kaynakları, Genetik modifiye besinler, Güvenilir besin ve su kaynakları sağlama, Dünyada ve ülkemizde geliştirilen plan ve politikalar 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Dünyada su ve besin kaynaklarını öğrenebilecektir.

2.       Ekosistem ve biyoçeşitlilik kavramlarını tanımlayabilecektir.

3.       Genetiği modifiye besinleri kavrayabilecektir.

4.       Güvenilir su, hava ve tarım kavramlarını öğrenebilecektir.

5.       Dünyada ve ülkemizde geliştirilen planları öğrenebilecektir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 0
Uygulama 0
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 0
Proje/Sunum/Seminer 0
Kisa Sinavlar 10
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dünyada açlık, su ve besin kaynakları
2. Hafta Sürdürebilir besin ve su kaynakları
3. Hafta Ekosistemler ve biyoçeşitlilik
4. Hafta Toprak kirliliği‐ tarım besin kaynakları
5. Hafta Genetik modifiye besinler
6. Hafta Su kirliliği güvenilir içme suyu, güvenilir su, Su kirliliği‐ balıkçılık
7. Hafta Hava kirliliği ve güvenilir su ve besin kaynakları
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Hayvancılık ve güvenilir besin ve su kaynakları
10. Hafta Mevsim değişiklikleri, su ve besin kaynaklarına etkisi
11. Hafta Güvenilir besin ve su kaynakları sağlama
12. Hafta Dünyada ve ülkemizde geliştirilen plan ve politikalar
13. Hafta Dünyada ve ülkemizde geliştirilen plan ve politikalar
14. Hafta Genel Tartışma
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve bunları yaşamı boyunca kullanır. 4 3 3 3 4
PY2) Mesleki yaşamı boyunca insan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ilkelerini temel alır. 3 2 3 4 3
PY3) Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır. 5 4 5 5 5
PY4) Beslenme ve diyetetik alanındaki gelişmeleri takip eder. 4 5 5 5 4
PY5) Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahiptir. 3 3 4 3 3
PY6) Kazandığı bilgi ve becerileri ulusal/ulusalarası düzeyde karşılaştığı durumlara uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır. 3 3 4 3 3
PY7) Mesleki etik bilincine sahiptir. 2 3 3 3 3
PY8) İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisi kazanır. 4 4 3 4 4
PY9) Alanı ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler ile kalite yönetim süreçlerini uygular. 3 3 2 3 3
PY10) Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi kazanır. 2 2 3 2 2
PY11) Mesleki uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetir. 2 3 3 2 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 2 0 20
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 10 2 1 22
Kısa Sınavlar 1 6 1 7
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 92
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri