BES 106

Organik Kimya

Dersin Adı: BES 106 Organik Kimya
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Solomons - Fryhle, Organik Kimya-Türkçe çeviri, Literatür Yayıncılık, 7. Baskı, İstanbul, 2002.
Yardımcı Ders Kitabı Fessenden - Fessenden - Logue, Organik Kimya-Türkçe çeviri, Güneş Kitabevi, 6. Baskı, Ankara, 2001.
Dersin Amacı Öğrencilere mesleki alanlarda gerekli bilgi birikimini oluşturmak üzere organik kimya konularının kavratılması ve problem çözümlerinde kullanabilmelerini sağlamaktır.
Dersin Özeti

Organik Bileşikler, Yapıları ve İzomerleri ile Organik Kimyasal Reaksiyonlar

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenci;

1.Organik bileşikleri tanımlayabilecektir.

2.Organik bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini açıklayabilecektir.

3.Organik bileşiklerin reaksiyonlarını yorumlayabilecektir.

4..Organik reaksiyon mekanizma tiplerini tanımlar.

        5.Her bir fonksiyonel grubun reaksiyonlarını tanımlar.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 0
Uygulama 10
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 0
Proje/Sunum/Seminer 0
Kisa Sinavlar 0
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Organik Kimyaya Giriş
2. Hafta Organik Bileşiklerin Adlandırılması
3. Hafta Bağlanma ve İzomerlik
4. Hafta Alkanlar
5. Hafta Alkenler ve Alkinler
6. Hafta Aromatik Bileşikler
7. Hafta Stereokimya
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Yer değiştirme ve Ayrılma Tepkimeleri
10. Hafta Alkoller, Eterler ve Aminler
11. Hafta Aldehitler ve Ketonlar
12. Hafta Karboksilik Asitler ve Türevleri
13. Hafta Karbonhidratlar ve Lipitler, Deterjanlar
14. Hafta Aminoasitler ve Proteinler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve bunları yaşamı boyunca kullanır. 4 4 4 5 4
PY2) Mesleki yaşamı boyunca insan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ilkelerini temel alır. 3 3 4 4 5
PY3) Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır. 4 4 5 4 4
PY4) Beslenme ve diyetetik alanındaki gelişmeleri takip eder. 3 3 2 3 5
PY5) Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahiptir. 3 3 3 2 2
PY6) Kazandığı bilgi ve becerileri ulusal/ulusalarası düzeyde karşılaştığı durumlara uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır. 2 3 4 3 3
PY7) Mesleki etik bilincine sahiptir. 3 4 3 3 3
PY8) İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisi kazanır. 4 3 3 4 4
PY9) Alanı ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler ile kalite yönetim süreçlerini uygular. 3 3 4 3 3
PY10) Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi kazanır. 4 4 4 4 4
PY11) Mesleki uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetir. 2 3 2 2 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 13 0 2 26
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 1 2 36
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 10 2 0 20
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 138
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri