BES 105

Türk Mutfağı

Dersin Adı: BES 105 Türk Mutfağı
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Tülay BAKIR
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Halıcı, Nevin. Siniden Tepsiye Klasik Türk Mutfağı, Numune Matbaacılık Ltd. Şti. İstanbul,1999.
Yardımcı Ders Kitabı Halıcı, Nevin. Türk Mutfağı Oğlak Yayınları ,İstanbul,2009.
Dersin Amacı Bu dersin amacı Türk mutfağının tarihsel gelişimi ve Türk mutfağına ait yemeklerin hazırlama, pişirme ve servis yöntemlerinin öğretilmesidir.
Dersin Özeti

Türk mutfağı kültürü, tarihi, geleneksel tarifler, sofra düzeni

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenciler

1. Türk mutfağına özgü yemekleri ayırt edebilecektir.

2. Türk mutfak kültürünü değerlendirir, türk mutfak tarihini sorgular,  türk mutfak mimarisini ilişkilendirir.

3.  Türk mutfağına özgü yemeklerin hazırlanma ve pişirme şekillerini düzenleyebilecektir ve mutfak araçlarını ve pişirme tekniklerini sınıflandırır, sofra düzeni ve servisin nasıl olması gerektiğini tasarlar, yemek adabını uyarlar.

4.  Özel günlerdeki Türk mutfağına özgü yemekleri tasarlayabilecektir.

5. Davet yemekleri ve ikramları menüleri planlar, geçiş dönemleri uygulamalarını değerlendirir, kutsal günlerde yapılan geleneksel tarifleri geliştirir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 0
Uygulama 0
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 0
Proje/Sunum/Seminer 0
Kisa Sinavlar 10
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Mutfak Kültürü
2. Hafta Mutfak Tarihi
3. Hafta Mutfak Mimarisi
4. Hafta Mutfak Araçları
5. Hafta Pişirme Teknikleri
6. Hafta Sofra Düzenleri Ve Servisi
7. Hafta Yemek Öğünleri Ve Yemek Yeme Adabı
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Davet Yemekleri Ve ikramları
10. Hafta Geçiş Dönemleri
11. Hafta Kutsal Günler
12. Hafta Neşeli Günler
13. Hafta Yemekler ve Uygulamaları
14. Hafta Tartışma
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve bunları yaşamı boyunca kullanır. 4 5 5 4 5
PY2) Mesleki yaşamı boyunca insan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ilkelerini temel alır. 4 5 4 5 5
PY3) Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır. 4 5 4 5 4
PY4) Beslenme ve diyetetik alanındaki gelişmeleri takip eder. 4 4 4 5 5
PY5) Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahiptir. 3 3 3 2 2
PY6) Kazandığı bilgi ve becerileri ulusal/ulusalarası düzeyde karşılaştığı durumlara uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır. 3 2 4 4 5
PY7) Mesleki etik bilincine sahiptir. 4 4 4 5 5
PY8) İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisi kazanır. 3 3 3 4 5
PY9) Alanı ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler ile kalite yönetim süreçlerini uygular. 4 4 5 4 5
PY10) Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi kazanır. 4 5 4 4 5
PY11) Mesleki uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetir. 3 4 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 1 10 1 12
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 1 6 1 7
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 72
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri