BES 104

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Dersin Adı: BES 104 Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Fadime KAHYAOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Molecular Biology of the Cell (Bruce Alberts et al.)
Yardımcı Ders Kitabı The Cell A Molecular Approach (Geoffrey M. Cooper&Robert E.Hausman), Medical Genetics Thompson&Thompson (Robert L. Nussbaum et al.), Genetics (William S. Klug et al.)
Dersin Amacı Bu dersin amacı; hücre ve kalıtsal materyalin genel yapısı ve işlevleri hakkında genel kavramları incelemek ve genetik mekanizmalar konularında bilgilendirmektir.
Dersin Özeti

Biyomoleküller, hücre yapı ve görevi, enerji metabolizması, genetik materyalin niteliği,  DNA  paketlenmesi ve kromozomun ince yapısı, RNA yapı sentez ve fonksiyonu,genetik kod ve protein sentezi,Mendel genetiği, hücre döngüsü, mutasyon, gen mühendisliği

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Hücre tipleri, organeller ve genetik materyal ile ilgili kavramları tanımlayabilecektir.

2. Hücre döngüsü ve hücre bölünmelerinin aşamalarını açıklayabilecek, hücresel sentez mekanizmalarını tartışabilecektir.

3. Kromozomal anomaliler ile DNA hasarı mekanizmaları ve bunların hastalıklar ile ilişkilerini yorumlayabilecektir.

4. Kalıtım modellerini tanımlayabilecek, moleküler biyoloji teknikleri ve kullanım alanlarını tartışabilecek, genetik tanı yöntemlerini yorumlayabilecektir.

5.  Moleküler biyoloji tekniklerini açıklar ve genetik tanı amaçlı kullanım alanları hakkında bilgi verir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 0
Uygulama 0
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 0
Proje/Sunum/Seminer 0
Kisa Sinavlar 10
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Tıbbi biyolojiye giriş, DNA’nın tarihçesi ve evrim
2. Hafta Organellerin ve aminoasitlerin yapıları ve biyolojikfonksiyonları
3. Hafta Proteinler, karbonhidratlar, yağlar, vitamin ve enzimler
4. Hafta Kalıtsal biyokimyasal bozukluklar
5. Hafta Hücre döngüsü, hücrenin bölümleri, mitoz ve mayoz bölünme, nükleik asitlerin yapı ve fonksiyonları
6. Hafta Replikasyon ve transkripsiyon
7. Hafta Protein sentezi, DNA hasarı, DNA tamir mekanizmaları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Gen ekspresyonunun kontrolü, transdüksüyon, apoptoz
10. Hafta Kromozomların yapısı, anomallikleri, hasarları
11. Hafta Multıfaktöriyel genetik bozuklukları
12. Hafta Kanserin nedenleri ve gelişimi, tumor vıruses, onkogenler
13. Hafta Epigenetik ve prenatal teşhis
14. Hafta Nutrigenetik, farmakogenomiks
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve bunları yaşamı boyunca kullanır. 3 3 3 3 3
PY2) Mesleki yaşamı boyunca insan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ilkelerini temel alır. 5 5 5 5 5
PY3) Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır. 2 2 2 2 2
PY4) Beslenme ve diyetetik alanındaki gelişmeleri takip eder. 2 2 2 2 2
PY5) Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahiptir. 3 3 3 3 3
PY6) Kazandığı bilgi ve becerileri ulusal/ulusalarası düzeyde karşılaştığı durumlara uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır. 4 4 4 4 4
PY7) Mesleki etik bilincine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY8) İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisi kazanır. 3 3 3 4 5
PY9) Alanı ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler ile kalite yönetim süreçlerini uygular. 4 4 4 4 3
PY10) Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi kazanır. 3 5 4 4 3
PY11) Mesleki uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetir. 2 3 3 2 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 4 40
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 1 6 1 7
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 113
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri