BES 103

Mesleki Oryantasyon

Dersin Adı: BES 103 Mesleki Oryantasyon
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 1
Teorik Saati 1
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Dr. Dyt. Nevra KOÇ- Uzm. Dyt. Osman Zeki KAHRİMAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Tayfur, M. ve ark. Diyetisyenlik Mesleği Eğitim-Öğretimi ve Meslek Etiği, I. Baskı, 2011, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara.
Yardımcı Ders Kitabı Ansiklopedik Beslenme, Diyet ve Gıda Sözlüğü, Hatipoğlu Yayın evi, Ankara.
Dersin Amacı Öğrencileri ülkemizde ve dünyada diyetisyenlik mesleği, eğitimi, çalışma alanları, meslek örgütleri ve aktiviteleri, meslek etiği ile bölüm, ders programı ve yönetmelikler konularında bilgilendirmektir.
Dersin Özeti

Bu ders kapsamında; Beslenme ve Diyetetik Bölümünün ve Anabilim dallarının tanıtımı, mesleki etik ve deontoloji, ders programı tanıtımı, yönetmeliklerin ve öğrenci sorumluluklarının öğretilmesi, diyetisyenlik mesleği ile ilgili uygulamalar, standartlar ve meslek örgütünün tanıtılması, meslek tarihi ve uluslararası derneklerin tanıtımı, meslekleri ile ilgili temel kaynakları ve ulaşım yollarının tanıtımı vb. konular anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenciler;

1.Diyetisyenlik mesleği ve çalışma alanlarını açıklayabilecektir.

2. Ulusal ve uluslararası mesleki kurum, kuruluş ve örgütlerin aktivitelerini değerlendirebilecektir.

3. Bölümü, ders programını ve eğitimleri sırasında gerekli yönetmelikleri yorumlayabilecektir.

4. Meslek etiği ve deontolojiye ilişkin temel bilgileri tartışabilecektir.

5. Diyetisyenlik mesleği, örgütleri ve etik arasındaki ilişkiyi açıklayabilecektir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 0
Uygulama 0
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 0
Proje/Sunum/Seminer 0
Kisa Sinavlar 10
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Bölümün tanıtımı
2. Hafta Ders programının tanıtımı
3. Hafta Yönetmelikler ve öğrenci sorumluluklarının incelenmesi
4. Hafta Mesleki etik ve deontoloji
5. Hafta Diyetisyenlik mesleği, ilgili yönetmelikler, standartlar
6. Hafta Diyetisyenlerin çalışma alanları-Klinik diyetisyenliği
7. Hafta Diyetisyenlerin çalışma alanları-Yönetici diyetisyenlik Diyetisyenlerin çalışma alanları- Toplum sağlığı diyetisyenliği
8. Hafta Vize Sınavı
9. Hafta Türkiye Diyetisyenler Derneği ve aktiviteleri ile Amerika Diyetisyenler Derneği, aktiviteleri
10. Hafta European Federation of the Association of Dietitians ve International Confederation of Dietetic Associations
11. Hafta Avrupa’daki diğer ülkelerin derneklerinin tanıtım sunumları
12. Hafta Asya’daki diğer ülkelerin derneklerinin tanıtım sunumları
13. Hafta Afrika’daki diğer ülkelerin derneklerinin tanıtım sunumları
14. Hafta Tartışma
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve bunları yaşamı boyunca kullanır. 2 3 3 4 3
PY2) Mesleki yaşamı boyunca insan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ilkelerini temel alır. 2 2 3 3 5
PY3) Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır. 3 4 5 4 3
PY4) Beslenme ve diyetetik alanındaki gelişmeleri takip eder. 3 3 2 3 5
PY5) Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahiptir. 3 3 3 2 2
PY6) Kazandığı bilgi ve becerileri ulusal/ulusalarası düzeyde karşılaştığı durumlara uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır. 3 2 4 4 5
PY7) Mesleki etik bilincine sahiptir. 3 2 3 3 3
PY8) İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisi kazanır. 3 3 3 4 5
PY9) Alanı ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler ile kalite yönetim süreçlerini uygular. 4 4 3 4 3
PY10) Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi kazanır. 2 3 2 2 3
PY11) Mesleki uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetir. 4 3 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 1 10 1 12
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 1 6 1 7
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 72
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri