BES 102

Demografik Yapı ve Sağlık

Dersin Adı: BES 102 Demografik Yapı ve Sağlık
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Haupt A, Kane, T. , ( 2000) Population Handbook, 4 th edition, Washington.
Yardımcı Ders Kitabı 1993, 1998, 2003 ve 2008 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, Sağlık3.
Dersin Amacı Öğrencileri, demografik yapı ve beslenme ile ilgili antropometrik göstergeler konularında bilgilendirmektir.
Dersin Özeti

Demografik yapı, nüfus, göç, doğurganlık, ölümlülük, kentsel yapı, beslenme ile ilgili antropometrik göstergeler

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Genel demografik kavramların, bileşenlerin ve göstergelerin öğrenebilme.

2.       Ana-çocuk sağlığı ile beslenme göstergelerini ve güncel değerlerini öğrenebilme.

3.       Nüfus, beslenme ve sağlık arasındaki ilişkiyi tartışabilme.

4.       Nüfus büyüklüğü ve artışı konusunda bilgi sahibi olabilme.

5.       Doğurganlık konusunu ve doğurganlığı etkileyen faktörler ve ölümlülük, göç ve kentleşme konularında bilgi sahibi olabilme.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 0
Uygulama 0
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 0
Proje/Sunum/Seminer 0
Kisa Sinavlar 10
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Demografiye giriş
2. Hafta Demografiye giriş
3. Hafta Nüfus büyüklüğü, yapısı ve kompozisyonu
4. Hafta Nüfus büyüklüğü, yapısı ve kompozisyonu
5. Hafta Doğurganlık, doğurganlığı etkileyen faktörler
6. Hafta Doğurganlık, doğurganlığı etkileyen faktörler
7. Hafta Ölümlülük, Göç ve Kentleşme
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Ölümlülük, Göç ve Kentleşme
10. Hafta Ölümlülük, Göç ve Kentleşme
11. Hafta Ana-çocuk sağlığı
12. Hafta Ana-çocuk sağlığı
13. Hafta Beslenme ve antropometrik göstergeler
14. Hafta Beslenme ve antropometrik göstergeler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve bunları yaşamı boyunca kullanır. 4 4 4 4 4
PY2) Mesleki yaşamı boyunca insan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ilkelerini temel alır. 3 3 4 4 5
PY3) Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır. 2 2 2 2 3
PY4) Beslenme ve diyetetik alanındaki gelişmeleri takip eder. 3 3 4 4 5
PY5) Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahiptir. 3 3 3 2 2
PY6) Kazandığı bilgi ve becerileri ulusal/ulusalarası düzeyde karşılaştığı durumlara uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır. 3 2 4 4 5
PY7) Mesleki etik bilincine sahiptir. 4 4 4 4 4
PY8) İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisi kazanır. 4 4 3 3 3
PY9) Alanı ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler ile kalite yönetim süreçlerini uygular. 2 3 2 2 2
PY10) Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi kazanır. 1 1 1 1 1
PY11) Mesleki uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetir. 3 3 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 1 2 30
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 1 10 0 10
Kısa Sınavlar 1 6 1 7
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri