BES 101

Beslenme ve Diyetetiğe Giriş

Dersin Adı: BES 101 Beslenme ve Diyetetiğe Giriş
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Dr. Dyt. Nevra KOÇ- Uzm. Dyt. Osman Zeki KAHRİMAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Ansiklopedik Beslenme, Diyet ve Gıda Sözlüğü, Hatipoğlu Yayın evi, Ankara.
Yardımcı Ders Kitabı Krause`s Food & Nutrition Therapy. Mahan, L.K., Stump, S.E. 12th edition, Elsevier, 2010.
Dersin Amacı Öğrencilerin beslenme ile ilgili temel konulardaki kelime hazinelerini genişletmek.
Dersin Özeti

Beslenme, karbonhidratlar, yağlar, proteinler, su, vitamin ve mineraller

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenciler;

1.Beslenme ve sağlık arasındaki ilişkiyi tanımlayabilecektir.

2.Karbonhidratların tanımını, yapısını, çeşitlerini, özelliklerini, görevlerini planlar.

3. Proteinlerin tanımını, yapısını, çeşitlerini, özelliklerini, görevlerini örneklendirir.

4. .Lipitlerin tanımını, yapısını, çeşitlerini, özelliklerini, görevlerini açıklar.

5. Vitaminlerin, minerallerin ve suyun sağlıklı beslenme ve vücut çalışmasındaki önemini ilişkilendirebilecektir.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 0
Uygulama 0
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 10
Proje/Sunum/Seminer 0
Kisa Sinavlar 0
Ara Sınavlar 30
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Beslenme ve sağlık
2. Hafta Karbonhidratlar
3. Hafta Protein ve amino asitler
4. Hafta Lipitler ve yağ asitleri
5. Hafta Su
6. Hafta Mineraller
7. Hafta Mineraller
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Yağda Eriyen Vitaminler
10. Hafta Yağda Eriyen Vitaminler
11. Hafta Suda Eriyen Vitaminler
12. Hafta Suda Eriyen Vitaminler
13. Hafta Suda Eriyen Vitaminler
14. Hafta Genel Tartışma
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Diyetisyen olarak mesleğinin gerektirdiği, temel ve sosyal bilimlere ait bilgileri edinebilme ve bunları yaşamı boyunca kullanır. 4 4 4 3 5
PY2) Mesleki yaşamı boyunca insan ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi ilkelerini temel alır. 2 2 3 3 5
PY3) Edinmiş olduğu bilgileri toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kullanır. 3 4 5 4 3
PY4) Beslenme ve diyetetik alanındaki gelişmeleri takip eder. 3 3 4 3 5
PY5) Günümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmede ve kendini bu alanda geliştirmede gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi ve becerilerine sahiptir. 3 3 3 2 2
PY6) Kazandığı bilgi ve becerileri ulusal/ulusalarası düzeyde karşılaştığı durumlara uygulayabilme ve yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır. 3 2 4 4 5
PY7) Mesleki etik bilincine sahiptir. 3 4 3 3 3
PY8) İçinde yaşadığı toplumun temel değerlerini ve kültürünü anlayabilme, bunlara uyum sağlayabilme ve kendisini olumlu yönde değiştirebilme becerisi kazanır. 3 3 3 4 5
PY9) Alanı ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikler ile kalite yönetim süreçlerini uygular. 4 4 3 4 3
PY10) Deney/proje tasarlama, uygulama ve sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi kazanır. 3 5 4 4 3
PY11) Mesleki uygulama alanlarındaki çalışma süreçlerini planlayabilme, ekip üyesi olabilme, ortak çalışmalara katılabilme ve bu çalışmaları yönetir. 3 4 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 10 1 22
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 0 4 48
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 4 10 0 40
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 166
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri