AVS XXX

Üniversite Seçmeli

Dersin Adı: AVS XXX Üniversite Seçmeli
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Doç. Dr. Solmaz Süleymanova
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Mиллер Л.В. Попова Л.В. Жили-были. Учебник 28 урок
Yardımcı Ders Kitabı Rusça konuşma kilavuzu Все типы русских словарей: толковые, дв&
Dersin Amacı Rusya ve BDT ülkeleriyle çalışmayı düşünen öğrencilere , öğrendikleri dilin iş ve ticaret dünyasıyla ilgili temel kavramlarını,ifadelerini öğreterek bu konulara ilgi duyan öğrencilerin bu alanları gazete dergi yoluyla rahatlıkla takip edebilme , gereken bağlantıları yapabilme yetisinin kazandırılması hedeflenmektedir.
Dersin Özeti

Bu seviyede amaçlanan öğrencinin dilin en temel kurallarını ,bağlaçlarını öğrenmesi, selamlama, kendini tanıtma, vedalaşma diyaloglarının öğrenilmesi. Basit ifadelerle günlük hayata ilişkin ifadeleri kullanması, sorular sorabilmesi, basit soruları anlayabilmesi ve cevap verebilmesi amaçlanmıştır.Kendini ve yakın arkadaşlarını anlatabilmesi, hobilerinden bahsedebilmesi, Basit ve bileşik cümleler kullanarak sorular sorup cevaplar verebilme,şimdiki zamanın yanı sıra geçmiş zamanı kullanarak günlük hayatı anlatabilme beceririnin kazandırılması sağlanır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersi kapsayan öğrencinin basit temel kavramları ifade edebilmesi:

1. Kendine ,ailesine ve içinde bulunduğu çevreye ilişkin tanımlamaları.

2. İsteklerini ,hobilerini basit kalıplarla anlatabilmesi.

3. Yazabilmesi, anlayabilmesi.

4. En önemlisi soru sorabilmesi ve cevapları anlayabilmesi, diyaloğu ilerletebilmesi hedeflenir.

5. Günlük yaşamın içinde gereken kelime , ifade birikimini kazanması ve kullanabilmesi hedeflenir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Rus alfabesi. Harfler: ünlü, ünsüz. El yazısı harfleri. Alındırma
2. Hafta Rusçadaki Vurgunun özellikleri Alıştırmalar. Çok önemli bir kaç söz.
3. Hafta Yardımcı fiil быть. Alıştırma – жить любить fiil çekimleri. Можно ve нельзя sözcüklerinin kullanması
4. Hafta Selamlaşma. Vedalaşma. Kendiniz hakkında kelimeler
5. Hafta İsimler hakkında genel bilgiler. Türleri, Cins, Tekil ve Çoğul İsim Ekleri. Alıştırmalar
6. Hafta İsimler hakkında genel bilgiler. Türleri, Cins, Tekil ve Çoğul İsim Ekleri. Alıştırmalar
7. Hafta Devlet ve millet ifade eden bazı isimler. Alıştırmalar
8. Hafta Sıfatlar. Rica, İstek, Teşekkür etme, Özür dileme hakkında kelimeler. Alıştırmalar
9. Hafta Saylar. 1-10, 20-100, 1000. Должен. Этот Tот sözcüklerinin kullanması Zaman bildirme. Zaman sorma hakkında kelimeler.
10. Hafta Tamamlanmış ve tamamlanmamış filler Alıştırmalar
11. Hafta Zarflar. Tarih sorma, söyleme. Bilgi edinme ve yer sorma hakkında kelimeler. Alıştırmalar
12. Hafta Eğitim- öğretim bilgilerini bildiren kelimeler. Hakkımda kompozisyon yazma
13. Hafta Rusça Kelime ve Basit Cümle Kurma. Alıştırmalar
14. Hafta Genel Tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Mütercim- Tercümanlık alanında yeterli altyapıya sahip olma; bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sözlü ve yazılı çeviri deneyimlerinde çözüm amaçlı kullanabilme becerisi. 3 4 4 4 3
PY2) Rusça tercüme alanında disiplinlerarası araştırma ve inceleme yapar. 4 4 4 4 4
PY3) Mütercim Tercümanlık uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; simultane kabin donanımlarını etkin kullanma becerisi. 3 4 4 3 4
PY4) Rusça tercüme alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. 5 5 4 4 4
PY5) Rusça tercüme alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 4 4 4 4 4
PY6) Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. 4 5 5 5 5
PY7) Alanındaki bilgilerle, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. 5 5 5 4 4
PY8) Rusça tercüme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 4 4 5 5 5
PY9) Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir. 5 5 5 5 5
PY10) Rus dili ve edebiyatı alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). 4 4 4 4 4
PY11) Rusça tercüme alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar. 5 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 1 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 2 8
Yari Yılsonu sınavı 0 8 2 10
Toplam İş Yükü (Saat) 60
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri