AVS 125

Sosyal Güvenlik

Dersin Adı: AVS 125 Sosyal Güvenlik
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Sadece Sosyal Güvenlik 1. sınıf öğrencileri dersini bu dersi ön alabilir.
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Mümin AYPARÇASI
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Kadir ARICI (1999). Sosyal Güvenlik Dersleri, Ankara. Kadir ARICI (1997). Avrupa Birliği Sosyal Güvenlik Hukuku, Ankara. Sevda DEMİRBİLEK. (2005). Sosyal Güvenlik Sosyolojisi, İstanbul: Legal. Sevda DEMİRBİLEK. (2009
Yardımcı Ders Kitabı Kadir ARICI (1997). Avrupa Birliği Sosyal Güvenlik Hukuku, Ankara. Sevda DEMİRBİLEK. (2005). Sosyal Güvenlik Sosyolojisi, İstanbul: Legal. Sevda DEMİRBİLEK. (2009
Dersin Amacı Sosyal güvenliğin kapsamı ve tarihsel gelişimi çerçevesinde günümüz Türkiye`sinde ve Dünya da uygulamalarını kavrayabilmek.
Dersin Özeti

Dersin özeti, öğrencilere sosyal güvenlik alanına ilişkin teorik bilgileri öğretmek, sosyal güvenliğin örgütsel ve finansal yapısını tanıtmak ve sosyal güvenliğin güncel sorunlarını değerlendirme becerisini kazandırmaktır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Sosyal güvenlik kavramını tanımlayabilme

2. Sosyal güvenlik sistem ve yöntemlerini bilebilme

3. Sosyal güvenliğin örgütsel ve finansal yapısını kavrayabilme

4. Sosyal güvenliğin ulusal ve uluslararası boyutunu değerlendirebilme

5. Sosyal güvenlik alanında özel olarak korunması gereken grupları tanıyabilme

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sosyal Güvenliğin Tanımı, Tarihsel Gelişimi
2. Hafta Sosyal Güvenliğin Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi
3. Hafta Sosyal Güvenliğin Konusu Olan Tehlikeler
4. Hafta Niteliklerine Göre Tehlikeler
5. Hafta Sosyal Güvenlik Teknikleri
6. Hafta Sosyal Güvenliğin Yönetimi
7. Hafta Sosyal Güvenliğin Finansmanı
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Sosyal Güvenliğin Prim Dışı Gelirleri
10. Hafta Sosyal Güvenlikte Primlerin Vergilerden Üstünlüğü
11. Hafta Sosyal Güvenliğin İktisadi ve Mali Boyutu
12. Hafta Sosyal Güvenlikteki Fon Kavramı ve Nitelikleri
13. Hafta Sosyal Güvenlikteki Güncel Tartışmalar
14. Hafta Genel Değerlendirme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Profesyonel sosyal güvenlik uzmanı kimliği geliştirme 3 3 3 3 3
PY2) PY 02 Sosyal güvenlik mesleği ile ilgili görev, yetki, hak ve sorumlulukları; insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirebilme. 4 4 4 4 4
PY3) PY 03Sosyal güvenlik uygulamalarını kullanma 4 4 4 4 4
PY4) PY 04 Sosyal güvenliğin değer temelini, etik ilke ve standartlarını anlayabilme ve uygulamaya aktarabilme. 3 3 3 3 3
PY5) PY 05 Toplumsal sorunlara bilimsel veriler; kanıtlar doğrultusunda çözüm üretme ve bu sorunların çözümüne yönelik sosyal politikalar geliştirilmesine katkı verme 3 3 3 3 3
PY6) PY 06 İnsani hizmet örgütlerinde yönetim süreçlerini bilme ve çağdaş yönetim anlayışını benimseyerek uygulayabilme. 2 2 2 2 2
PY7) PY 07 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme 2 2 2 2 2
PY8) PY 08 Birey, aile, grup ve toplum düzeyinde sosyal güvenlik sürecini gerçekleştirme 3 3 3 3 3
PY9) PY 09 Yabancı dil ve Mesleki Yabancı dil bilgilerine sahip olmak 3 3 3 3 3
PY10) PY 10 Sosyal Güvenlik Tarihi alanında bilgileri özümseyebilme 3 3 3 3 3
PY11) 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 4 52
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 5 0 65
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 10 0 10
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 5 0 5
Ara Sınavlar 1 8 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri