ATA 202

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Dersin Adı: ATA 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Mumcu A, Özbudun E, Feyzioğlu T, Ülken Y, Çubukçu A,1992, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Yüksek Öğretim Kurulu Yayınları, Ankara
Yardımcı Ders Kitabı Atatürk M K, 2005, Nutuk, Alfa Yayınları, İstanbul
Dersin Amacı
Dersin Özeti

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri. Hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi. Ekonomik alanda yapılan yenilikler, 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası. Türk Devriminin İlkeleri. Bütünleyici İlkeler. Siyasi alanda yapılan devrimler.

 

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Ulusal Mücadelenin hazırlık safhasını ve silahlı mücadeleyi ve Türk Ulusunun yaptığı fedakârlıkları ve katlandığı zorlukları anlar.
  2. Ulusal Mücadele sonunda yeni Türk Devleti'nin kuruluşunu ve uluslararası hukuk nezdinde tanınmasını, Osmanlı Dönemi'nden kalan sorunların çözüm ve Misak-ı Milli çabalarını bilir.
  3. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak için yaptığı siyasal, sosyal, ekonomik, hukuk, eğitim ve kültür alanlarındaki atılımları anlar.
  4. Atatürk'ün izlediği bağımsız ve onurlu dış politikanın önemini kavrar. Atatürk'ün yurtta barış dünyada barış ilkesiyle, barış ve istikrarı koruma ve sürdürme bilinci kazanır.
  5. Atatürk İlkelerinin anlamı, önemi ve hedeflerini kavrar, benimser, savunur.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Siyasal alanda yapılan devrimler: Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması
2. Hafta Atatürk döneminde çok partili hayata geçiş denemeleri
3. Hafta Çağdaş ve laik bir hukuk sistemi oluşturabilmek için gerçekleştirilen devrimler ve anayasalar
4. Hafta Eğitim alanında gerçekleştirilen devrimler
5. Hafta Ulusal bir ekonomi oluşturma politikaları
6. Hafta Uluslaşma projesi olarak; dil, tarih ve kültür
7. Hafta Atatürkçü düşünce sisteminin ve Türk devriminin niteliği ve evrenselliği
8. Hafta Siyasal alanda yapılan devrimler: Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması
9. Hafta 1923-1939 Dönemi Dış Politika Olayları. Atatürk Dönemi Dış Politikasının Özellikleri
10. Hafta Atatürk İlkeleri, Atatürk`ün Bütünleyici İlkeleri
11. Hafta Atatürk İlkeleri; Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Lâiklik
12. Hafta II. Dünya Savaşı ve Türkiye. II. Dünya Savaşı`nın Türkiye Açısından Sonuçları
13. Hafta Atatürk ve II. Dünya Savaşı sonrasından Günümüze Türkiye
14. Hafta Genel değerlendirme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek. 3 3 2 3 2
PY2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak. 2 3 5 4 3
PY3) Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek. 3 2 3 2 2
PY4) Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 2 3 4 5 2
PY5) Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak. 2 3 4 5 2
PY6) Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1 2 3 4 2
PY7) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak. 2 3 5 2 3
PY8) Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak. 2 3 2 2 1
PY9) İş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak. 3 2 3 5 2
PY10) Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak. 2 3 2 3 2
PY11) Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. 2 3 2 5 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 1 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 7 0 14
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 1 7 0 7
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 4 1 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 1 6
Toplam İş Yükü (Saat) 60
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri