ATA 201

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I

Dersin Adı: ATA 201 Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Levent KALYON
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel anlatım, Tartışma
Önerilen Ders Kitabı Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk
Yardımcı Ders Kitabı 1.) Eroğlu H, Türk İnkılâp Tarihi, 2.) Mumcu A, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, 3.) Selek S, Anadolu İhtilali, 4.) Kansu M M, Erzurum`dan Ölümüne Kadar Atatürk`le Beraber, 5.) Azak N K, İnkılap Tarihi
Dersin Amacı Osmanlı İmparatorluğu`nun parçalanması ve Türkiye Cumhuriyeti`nin kuruluş sürecinde verilen ulusal mücadeleyi ve bu mücadelenin geldiğimiz noktadaki önemini öğrencilere kavratmak.
Dersin Özeti

Temel kavramlar: Devlet, Monarşi, Oligarşi, Cumhuriyet, Laiklik, Demokrasi, İhtilal, Devrim, Ulus-devlet- Feodalizm. Haçlı Seferleri. Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Reform Hareketleri, Fransız İhtilali. Sanayi Devrimi - Osmanlı Modernleşmesi - 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla uluslararası arenada yaşanan rekabet ve bunun Osmanlı Devleti'ne yansımaları. Birinci Dünya Savaşı'na giden süreçte emperyalizm, sömürgecilik, milliyetçilik ve bloklaşma. Trablusgarp ve Balkan Savaşları - Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti - Mondros Ateşkes Antlaşması ve işgal süreci. Mustafa Kemal'in mevcut duruma bakışı, amacı ve yöntemi.  Milli Mücadele Döneminde yaşanan gelişmeler - Mudanya Ateşkes Antlaşması. Lozan Barış Antlaşması.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Türk devriminin temelini oluşturan temel kavramları ana hatlarıyla izah eder.
  2. Osmanlı Devleti'nin batılılaşma hareketlerinin amaç, yöntem ve sonuçlarını anlatır.
  3. Osmanlı Devleti'nin son döneminde yaşanan iç ve dış politikadaki gelişmeleri kavrar.
  4. Birinci Dünya Savaşı’nın Osmanlı Devleti’ne etkilerini anlar.
  5. Milli Mücadele sürecinde yaşanan siyasi, askeri, ekonomik ve toplumsal olayları irdeler.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Temel Kavramlar: Devlet, Monarşi, Oligarşi, Cumhuriyet, Laiklik, Demokrasi, İhtilal, Devrim, Ulus-devlet
2. Hafta Feodalizm, Haçlı Seferleri, Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Reform Hareketleri, Fransız İhtilali, Sanayi Devrimi
3. Hafta Osmanlı Modernleşmesi
4. Hafta 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla uluslararası arenada yaşanan rekabet ve bunun Osmanlı Devleti ne yansımaları
5. Hafta Birinci Dünya Savaşına giden süreçte emperyalizm, sömürgecilik, milliyetçilik ve bloklaşma
6. Hafta Trablusgarp ve Balkan Savaşları Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti
7. Hafta Mondros Ateşkes Antlaşması ve işgal süreci
8. Hafta Mustafa Kemal in mevcut duruma bakışı, amacı ve yöntemi
9. Hafta Milli Mücadeleyi destekleyen ve karşısında olan eylemler, gelişmeler
10. Hafta Doğu ve Güney Cephesinde ulusal mücadele kuvay-i milliye
11. Hafta Düzenli Ordunun kuruluşu, I. ve II. İnönü Muharebeleri
12. Hafta Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz
13. Hafta Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Barış Antlaşması
14. Hafta Genel değerlendirme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Temel mimari tasarım ilkelerini bilir. Mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı bilir, düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar. 1 1 1 1 1
PY2) Görsel ve yazılı bilgi ve verileri elde eder işler, değerlendirir, kullanır. 1 1 1 1 1
PY3) Bireysel olarak ve farklı meslek guruplarıyla çalışır, proje organize edip yönetir ve tasarım kararları verir. 2 2 2 2 2
PY4) Mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar, ilgili belgeleme, rölöve ve restorasyon projeleri için gerekli teknikleri kavrar. 1 1 1 1 1
PY5) Sürdürülebilirliğe mimari ve kentsel tasarım yönetmeliklerinin, doğal ve yapay kaynakların korunmasının ve sağlıklı yapılaşmanın etki ve önemini kavrar. 1 1 1 1 1
PY6) El çizimleri ve yeni teknolojiler de dâhil olmak üzere bilişim-iletişim yöntemlerini etkin kullanır. 1 1 1 1 1
PY7) Meslek etiği, çevre ve yasal sorumlulukları bilir. 2 2 2 2 2
PY8) Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar. Tasarımda yaşanabilir ortamların temel ilkelerini ve etkilerini uygular. 1 1 1 1 1
PY9) Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlar. 1 1 1 1 1
PY10) Mesleği ve ilgili disiplinlerdeki gelişmeleri izleyip değerlendirerek, kendisini sürekli yeniler. 2 2 2 2 2
PY11) Mesleğinde modern bilgi, araç, teknik ve teknolojileri seçer, etkin olarak kullanır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 1 14
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 1 7 0 7
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 4 1 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 1 6
Toplam İş Yükü (Saat) 60
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri