ASC 107

Turizm İşletmeciliği

Dersin Adı: ASC 107 Turizm İşletmeciliği
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 4
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Mustafa Emre ŞİRİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım- Karşılıklı Tartışma-
Önerilen Ders Kitabı Genel Turizm İlkeler - Kavramlar Nazmi KOZAK- Meryem A. KOZAK- Metin KOZAK
Yardımcı Ders Kitabı Turizm İşletmecili -Genel Turizm Kitapları- İnternet Kaynakları
Dersin Amacı Temel turizm bilgilerinin, turizm çeşitlerinin, turizm gelişimine etki eden unsurların, turizm araştırmalarında temel yaklaşımların, turizm endüstrisinin, turistik ürünü oluşturan unsurların, turizmin ekonomik, sosyal ve fiziksel boyutlarının ve Türkiye’de turizmin geleceğine yönelik eğilimlerin bir bütün olarak incelenmesi ve değerlendirilmesidir.
Dersin Özeti

Bu derste; turizm ve turist kavramları, turizmin çeşitleri, turizmin ülke ekonomisindeki rolü, turizm endüstrisi, turizm işletmeciliği ve özellikleri, seyahat, konaklama, yeme-içme, rekreasyon, ulaştırma, deniz turizmi işletmeleri tanıtım düzeyinde ele alınıp, turizm işletmelerinin, mutfak ve yiyecek içecek hizmetleri ile bağlantıları üzerinde durulacaktır.

Dersin Öğrenim Çıktıları
1. Turizm alanında temel bilgileri vermek
2. Öğrencinin turizm alanında temel bilgisini artırmak
3. Turizmin çeşitli alanlarla ilişkisini açıklamak
4. Turizm olgusunu çeşitli boyutlarla ele almak
5. Turizm türlerini ve bunların özelliklerini tanımlar. 
7. Turizm İşletmeleri ve özellikleri 
8. Turizm işletmeleri açısından mutfak ve yiyecek içecek işletmelerinin öneminin kavranması
 
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Temel Turizme giriş
2. Hafta Turizmin Gelişmesine Etki Eden Unsurlar
3. Hafta Turizm Çeşitleri
4. Hafta Turizm Ekonomisi ve Fiziksel Çevre
5. Hafta Turizm İşletmeleri
6. Hafta Türkiye’nin Turizm Sorunları
7. Hafta Turizm Planlaması
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Turizm Planlaması
10. Hafta Turistik Ürün Oluşturma
11. Hafta Turizm Politikası
12. Hafta Turizmin Ekonomik Etkileri
13. Hafta Turizm ve Çevre
14. Hafta Genel Değerlendirme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Gastronomi bilimi, yiyecek ve İçecek üretimi, gıda kimyası ve hijyeni, mutfak sanatları ve yönetimi konularında yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek. 1 1 1 1 1
PY2) Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek. 1 1 1 1 1
PY3) Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek 1 1 1 1 1
PY4) Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek 1 1 1 1 1
PY5) Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek 1 1 1 1 1
PY6) Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek 1 1 1 1 1
PY7) Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek 1 1 1 1 1
PY8) Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek 1 1 1 1 1
PY9) Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek 1 1 1 1 1
PY10) Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek 1 1 1 1 1
PY11) Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 4 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 4 3 10
Sunum / Seminer hazırlama 1 5 1 6
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 3 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 2 3 2 7
Ara Sınavlar 1 8 1 9
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 141
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri