ASC 106

Mutfak Yönetimi ve Tasarımı

Dersin Adı: ASC 106 Mutfak Yönetimi ve Tasarımı
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Anlatım - Soru- cevap
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Mutfağın önemini, Mutfak organizasyonunda dikkat edilecek özellikler, Mutfağın fiziksel özellikleri, Mutfakta iş görenlerin isimleri, özellikleri ve görevlerini tanıma.
Dersin Özeti

Mutfağın planlanmasında dikkat edilecek özellikler:
a)Mutfak şekilleri küçük-orta-büyük ölçek mutfak dizaynı


Mutfak Bölümleri:
a)et işleme bölümü
b)meyve,sebze hazırlık bölümü
c)ana mutfak
d)depolama bölümü
e)bulaşıkhane bölüm

Dersin Öğrenim Çıktıları

- Öğrenci yapacağı iş ile ilğili gerekli bilgiyi alır.
- Öğrenci yapacağı iş ile ilgili aldığı bilgiyede , becerisinide ekleyerek pekiştirme yoluna gider.
- Okulda aldığı teorik bilğilerle okul uygulaması ve sektörden aldığı bilgi ve beceriyi birleştirerek mesleki yeterliliğini geliştirir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Mutfağın önemi ve yeri: Mutfağın tarihçesine kısa bir bakış.
2. Hafta Mutfak planlama ve Organizasyon.
3. Hafta Mutfağın planlanmasında dikkat edilecek özellikler: a)Mutfak şekilleri küçük-orta-büyük ölçek mutfak dizaynı
4. Hafta Mutfağın fiziksel özellikleri: a)aydınlatmab)havalandırmac)ısıtmad)mutfak tavanı-tabanı
5. Hafta Mutfak Bölümleri: a)et işleme bölümü b)meyve,sebze hazırlık bölümü c)ana mutfak d)depolama bölümü e)bulaşıkhane bölümü
6. Hafta Mutfakta iş görenlerin isimleri-özellikleri-görevleri:Mutfak şefi(chef de cuisine)-sous chef-ikinci kısım şefi(chef de partie)
7. Hafta Uluslar arası mutfaklarda kullanılan diğer isimler görevleri- özellikleri.
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Mutfakta kullanılan araç ve gereçlerin seçimi.
10. Hafta Kullanılan araçların sınıflandırılması: a)sabit araçlar b)sabit olmayan araçlar
11. Hafta Araçların seçiminde dikkat edilecek özellikler.
12. Hafta Araçların özellikleri ve bakımı
13. Hafta Araçların kullanımları sırasında dikkat edilecek hususlar.
14. Hafta Bulaşık yıkama ve çöp atımı
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Gastronomi bilimi, yiyecek ve İçecek üretimi, gıda kimyası ve hijyeni, mutfak sanatları ve yönetimi konularında yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek. 1 1 1 1 1
PY2) Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek. 1 1 1 1 1
PY3) Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek 1 1 1 1 1
PY4) Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek 1 1 1 1 1
PY5) Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek 1 1 1 1 1
PY6) Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek 1 1 1 1 1
PY7) Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek 1 1 1 1 1
PY8) Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek 1 1 1 1 1
PY9) Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek 1 1 1 1 1
PY10) Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek 1 1 1 1 1
PY11) Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 6 2 34
Uygulamalı Ders 14 0 1 14
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 1 0 3 3
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 14 0 1 14
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 2 3 2 7
Ara Sınavlar 1 8 1 9
Yari Yılsonu sınavı 1 10 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri