ASC 101

Yiyecek İçecek Tarihi ve Kültürü

Dersin Adı: ASC 101 Yiyecek İçecek Tarihi ve Kültürü
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Yok
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Mustafa Emre ŞİRİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım-Vaka Çalışması-Beyin Fırtınası-Saha/Alan Çalışması-Ödev-Konuk Konuşmacı
Önerilen Ders Kitabı Lezzetin Tarihi. Prof. Dr. Zeki TEZ.
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Yiyecek üretimi ve tüketiminin ekonomik, sosyal, politik ve kültürel açılardan tarihsel gelişim süreci içinde incelenmesi.
Dersin Özeti

Kültür ve kültürün toplumlara olan etkisi. Yiyecek ve içecek kültürünün ilkçağlardan günümüze olan değişimi ve bu kültürü etkileyen durumlar. İlkçağlarda yiyecek içecek kültürü. Ortaçağ'da yiyecek içecek kültürü.Ülkemizin tarih içindeki yiyecek içecek kültürü.

 

Dersin Öğrenim Çıktıları
1Gıda ve yemekleri tarih, coğrafya, kültür ve beslenme bilimleri çerçevesinde değerlendirir.
2. Öğrenci yiyecek içecek kültürü dersinde kültür ve buna bağlı temel kavramları öğrenir.
3. Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibi olur.
4. Yiyecek içecek kültürü dersinde yiyecek içecek kültürünü etkileyen durumları ve bunun sonuçları öğrenilir.
5. Yiyecek içeceğin kültür ilişkisi, kültürler arası etkileşim, kültürümüzde yiyecek ve içeceğin yeri öğrenilir.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Yiyecek tarihine Giriş
2. Hafta İlk Çağ dönemi
3. Hafta Tarımın Keşfi
4. Hafta Asya Mutfakları Tarihi
5. Hafta Orta Asya Mutfakları Tarihi
6. Hafta Rönesans Dönemi
7. Hafta Avrupa Mutfakları Tarihi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Avrupa Mutfakları Tarihi
10. Hafta Avrupa Mutfakları Tarihi
11. Hafta Güney Amerika Mutfakları Tarihi
12. Hafta Sanayi Devrimi
13. Hafta Teknolojik Gelişmeler
14. Hafta Yiyecek Tarihi ve Kültüründe de genel tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Gastronomi bilimi, yiyecek ve İçecek üretimi, gıda kimyası ve hijyeni, mutfak sanatları ve yönetimi konularında yeterli bilgiye sahip olmak ve kuramsal bilgileri yerinde kullanabilmek. 1 1 1 1 1
PY2) Mutfak Sanatları alanında gerek duyulan sanatsal bilgi ve becerileri profesyonel bir şekilde uygulayabilmek. 1 1 1 1 1
PY3) Yiyecek üretimi alanında iş sağlığı ve güvenliği, yiyecek hijyeni ve güvenliği ile genel iş pratiğinde en iyi uygulamaları gerçekleştirebilmek 1 1 1 1 1
PY4) Yiyecek üretimi ve sunumunu ilgilendiren görsel, dokusal ve besinsel öğelere ilişkin verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve karar verebilmek 1 1 1 1 1
PY5) Gastronominin kültür ve toplum üzerindeki etkilerini bilmek ve buna ilişkin değerlendirmeler yapabilmek 1 1 1 1 1
PY6) Görsel düşünme becerilerine sahip olmak ve görsel kavramları etkili bir şekilde aktarabilmek 1 1 1 1 1
PY7) Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alabilmek 1 1 1 1 1
PY8) Mutfak Sanatları ve Yönetimine ilişkin projeleri başlatabilmek ve bunlara liderlik edebilmek 1 1 1 1 1
PY9) Mutfak Sanatları ve Yönetimi alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek 1 1 1 1 1
PY10) Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak etkili bir şekilde aktarabilmek 1 1 1 1 1
PY11) Bir yabancı dili kullanarak Mutfak Sanatları ve Yönetimi ile ilgili bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 4 56
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 3 5 3 18
Sunum / Seminer hazırlama 1 10 1 11
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 3 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 3 4 2 24
Ara Sınavlar 1 9 1 10
Yari Yılsonu sınavı 1 14 1 15
Toplam İş Yükü (Saat) 176
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri