ANP 224

EKG

Dersin Adı: ANP 224 EKG
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 1
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı -
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı EKG KURSU KİTAPÇIĞI Prof. Dr. Barış İLERİGELEN Prof. Dr. Haşim MUTLU
Yardımcı Ders Kitabı Öğretim Elemanının Notları
Dersin Amacı Tekniğine uygun EKG çekebilecek ve kalp ritim bozukluklarını ayırt etmek
Dersin Özeti

Kalp-damar hastalıklarının tanısında kullanılan laboratuar yöntemlerinin başında EKG gelir. İnvazif olmaması, kolay uygulanması, kısa sürmesi ve ucuz olması en önemli avantajlarıdır. EKG ritm-iletim bozukluklarının tanısında en değerli yöntemdir. Akut koroner olayların tanısında da kritik önem taşır. Ancak diğer durumlardaki yararı nisbeten sınırlıdır. EKG yorumları mutlaka anamnez ve fizik muayene bulguları dikkate alınarak yapılmalıdır.

Dersin Öğrenim Çıktıları
 
1)EKG cihazınıtanıma kullanma  açma
2)EKG kağıdı, EKG elektrotları
3)Cihazın kalibrasyonunu yaparak elektrotları doğru yerleştirip 
4)EKG çekebilmek
5)EKG dalga ve aralıklarını ayırt ederek değerlendirebilmek;EKG üzerinde kalp ritim bozukluklarını ayırt edebilmek.
 
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 5 10
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 0 0
Proje/Sunum/Seminer 0 0
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 20
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kalbin uyarı ileti sistemi ve normal EKG
2. Hafta EKG değişiklikleri ve fizyolojik varyasyonlar
3. Hafta Aritmilerin oluşum mekanizmaları (tetiklenmiş aktivite, anormal otomatisite, reentry)
4. Hafta Sinüzal ritim bozuklukları (sinus bradikardisi, Sinüs aritmisi)
5. Hafta Supraventriküler aritmiler (Atriyal taşikardi, atriyal flatter, atriyal fibrilasyon)
6. Hafta Supraventriküler aritmiler ( Nodal taşikardiler, kısa PR sendromları, AVNRT, WPW)
7. Hafta Ventriküler aritmiler ( Ektopik atımlar, Ventriküler taşikardi ve ayırıcı tanısı)
8. Hafta Ara sınav Haftası
9. Hafta Ventriküler aritmiler (Ventriküler fibrilasyon defibrilasyon)
10. Hafta İleti bozuklukları-I
11. Hafta İleti bozuklukları-II
12. Hafta EKG örnekleri-I
13. Hafta EKG örnekleri-II
14. Hafta EKG örnekleri-III
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Anestezi alanındaki uygulamaları içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular. 4 5 5 5 5
PY2) Genel anestezi uygulamasının tüm basamaklarını gerçekleştirir, gelişebilecek komplikasyonları tanır ve müdahale eder. 4 5 4 5 4
PY3) Moniterize hasta bakımı, sedo/analjezi uygulamaları, ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında standart donanım, hasta hazırlığı ve takibinde yer alır. 3 5 5 4 4
PY4) Anestezi uygulamaları süresince hastanın vital fonksiyonlarının takibi ve kayıtlarının anestezi formları ile alınmasının bilincindedir ve düzenli olarak kayıt alır 4 5 5 4 5
PY5) Anestezi alanında görevli bir birey olarak görev hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde etik değerlere uyar. 5 4 4 3 4
PY6) Anestezi uygulaması öncesi hasta değerlendirme, malzeme ve ilaç hazırlığı ve monitorizasyonu gerçekleştirme işlemlerini yapar. 4 4 5 5 5
PY7) Rejyonal bloklarda hasta ve donanım hazırlığını yapabilme, girişimlere yardımcı olma ve hastayı takip edebilme yetisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY8) Hastanın yandaş hastalıklarının varlığında ve özellikli ameliyat türlerinde güvenli anestezik ve analjezik uygulamaları gerçekleştirir. 1 1 1 1 1
PY9) Anestezi ve analjezi uygulamalarında kullanılan cihaz ve ekipmanların kontrolü, korunması, bakımı, kullanıma hazırlanması ve kullanımını gerçekleştirir. 1 1 1 1 1
PY10) Reanimasyonda gelişebilecek özel durumlar ve acil yaklaşımlarda müdahale eder, güvenli hasta transportu sağlar. 1 1 1 1 1
PY11) Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 0 39
Uygulamalı Ders 5 0 0 20
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 5 0 0 10
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 0 0 20
Ara Sınavlar 1 4 1 20
Yari Yılsonu sınavı 1 5 1 40
Toplam İş Yükü (Saat) 149
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri