ANP 222

Besinlerde Toksik Öğeler

Dersin Adı: ANP 222 Besinlerde Toksik Öğeler
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı -
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Besinlerdeki Toksik Öğeler – I,Dr. Aylin Ayaz,Prof.Dr. Mine Yurttagül,Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü,2008.
Yardımcı Ders Kitabı Besinlerdeki Toksik Öğeler – II,Dr. Aylin Ayaz,Prof.Dr. Mine Yurttagül,Hacettepe Üniversitesi
Dersin Amacı Besinlerdeki toksik öğeler hakkında öğrenme becerisi kazandırmak
Dersin Özeti

Besinlerdeki toksik öğeler, toksin ve toksin çeşitleri, Besinlerle Alınan Zararlı Kimyasalların İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi, Ambalaj Malzemelerinden Gıdaya Taşınan Kirleticiler.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Besinlerdeki toksik öğeleri öğrenir
  2. Toksin ve toksin çeşitlerini öğrenir
  3. Besinlerle alınan zararlı kimyasalların insan sağlığı üzerine etkisi öğrenir
  4. Antibiyotikler; Radyonüklidler
  5. Ambalaj malzemelerinden gıdaya taşınan kirleticileri öğrenir
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 0 0
Proje/Sunum/Seminer 0 0
Kisa Sinavlar 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Besinlerdeki Toksik Öğeler
2. Hafta Toksin ve Toksin çeşitleri
3. Hafta Besinlerle Alınan Zararlı Kimyasalların İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi
4. Hafta Besinlerde Bulunan Kimyasal Kirleticiler
5. Hafta Kimyasal Kirleticiler
6. Hafta Antibiyotikler
7. Hafta Radyonüklidler
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Ambalaj Malzemelerinden Gıdaya Taşınan Kirleticiler
10. Hafta Deterjanlar/Dezenfektan Kalıntıları
11. Hafta Pişirme İşlemi Sırasında Oluşan Kirleticiler
12. Hafta Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH)
13. Hafta Heterosiklik Aminler (HA)
14. Hafta Heterosiklik Aminler (HA)
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Anestezi alanındaki uygulamaları içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular. 1 1 1 1 1
PY2) Genel anestezi uygulamasının tüm basamaklarını gerçekleştirir, gelişebilecek komplikasyonları tanır ve müdahale eder. 1 1 1 1 1
PY3) Moniterize hasta bakımı, sedo/analjezi uygulamaları, ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında standart donanım, hasta hazırlığı ve takibinde yer alır. 1 1 1 1 1
PY4) Anestezi uygulamaları süresince hastanın vital fonksiyonlarının takibi ve kayıtlarının anestezi formları ile alınmasının bilincindedir ve düzenli olarak kayıt alır 1 1 1 1 1
PY5) Anestezi alanında görevli bir birey olarak görev hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde etik değerlere uyar. 1 1 1 1 1
PY6) Anestezi uygulaması öncesi hasta değerlendirme, malzeme ve ilaç hazırlığı ve monitorizasyonu gerçekleştirme işlemlerini yapar. 1 1 1 1 1
PY7) Rejyonal bloklarda hasta ve donanım hazırlığını yapabilme, girişimlere yardımcı olma ve hastayı takip edebilme yetisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY8) Hastanın yandaş hastalıklarının varlığında ve özellikli ameliyat türlerinde güvenli anestezik ve analjezik uygulamaları gerçekleştirir. 1 1 1 1 1
PY9) Anestezi ve analjezi uygulamalarında kullanılan cihaz ve ekipmanların kontrolü, korunması, bakımı, kullanıma hazırlanması ve kullanımını gerçekleştirir. 5 5 5 5 5
PY10) Reanimasyonda gelişebilecek özel durumlar ve acil yaklaşımlarda müdahale eder, güvenli hasta transportu sağlar. 1 1 1 1 1
PY11) Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır. 5 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 0 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 0 30
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 10 0 0 30
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0 20
Yari Yılsonu sınavı 1 0 0 40
Toplam İş Yükü (Saat) 159
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri