ANP 218

Anestezik Farmakoloji

Dersin Adı: ANP 218 Anestezik Farmakoloji
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi MYO 223 Farmakoloji
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Seda FANDAKLI
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1-Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbı Farmakoloji, Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp, 12. Edition, 2009 2-Klinik Farmakolojinin Esasları ve Temel Düzenlemeler, Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp, 4.Edition, 2008 3-Goodman&Gilman Tedavinin Farmakolojik Temelleri, Translation Ed
Yardımcı Ders Kitabı Öğretim üyesinin ders notları verilecektir
Dersin Amacı Öğrenci, premedikasyonda,genel anestezide, lokal anestezide kullanılan ilaç çeşitlerini hazırlayabilecek, uygulayabilecektir.
Dersin Özeti

Sedasyon, Premedikasyon Amacıyla Kullanılan İlaçlar, Antikolinerjik ve Antihistaminik İlaçlar, Mide Asidi ve Volümünü Azaltan İlaçlar, Gaz Anestezikler, Buharlaşabilen Sıvı Anestezikler, İntravenöz Anestezikleri, İntravenöz Anesteziklerin Antagonist İlaçları, Lokal Anestezik İlaçlar, Ester Tipi, Amid Tipi Lokal Anestezik İlaçlar, Depolarizan Kas Gevşetici İlaçlar, Nondepolarizan Kas Gevşetici İlaçlar, Kas Gevşeticileri İlaçların Antagonistleri, Adrenerjik İlaçlar, Hipotansif İlaçların kullanımı.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Anestezide kullanılan ilaçları ile onların kullanımı, yan tesirleri,

2 İlaç ve besin etkileşimleri hakkındaki bilgileri tanımlayabilir.

3 Anestezik ilaçaları uygulayabilir,yan etkilerini tanımlayabilir, dozlarını hesaplayabilir

4 Premedikasyon ilaçlarını uygulayabilir,yan etkilerini tanımlayabilir, dozlarını hesaplayabilir

5 Adrenerjik ilaçları uygulayabilir,yan etkilerini tanımlayabilir, dozlarını hesaplayabilir

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 0 0
Proje/Sunum/Seminer 0 0
Kisa Sinavlar 1 10
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Premedikasyon ve kullanılan ilaçlar-I sedatif ve anksiyolitikler
2. Hafta Premedikasyon ve kullanılan ilaçlar-II antikolinerjik, antihistaminikler, mide asidi ve volümünü azaltan ilaçlar
3. Hafta Genel anestezi ve inhalasyon ajanları-I
4. Hafta Genel anestezi ve inhalasyon ajanları-II
5. Hafta İntravenöz anestezikler I-antagonistleri-opioidler
6. Hafta İntravenöz anestezikler II-antagonistleri-tiva
7. Hafta Santral ve periferik bloklar-kullanılan ilaçlar-lokal anestezikler-toksisite tedavisi-I
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Santral ve periferik bloklar-kullanılan ilaçlar-lokal anestezikler-toksisite tedavisi-II
10. Hafta Nöromüsküler blokerler ve antagonistleri
11. Hafta Vazoaktif-antihipertansif-andrenerjik ajanlar
12. Hafta Ağrı tedavisinde kullanılan ilaçlar
13. Hafta İntravenöz mayiler
14. Hafta Oksijen-karbondioksit
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Anestezi alanındaki uygulamaları içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular. 4 4 4 4 4
PY2) Genel anestezi uygulamasının tüm basamaklarını gerçekleştirir, gelişebilecek komplikasyonları tanır ve müdahale eder. 4 5 1 1 1
PY3) Moniterize hasta bakımı, sedo/analjezi uygulamaları, ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında standart donanım, hasta hazırlığı ve takibinde yer alır. 4 4 4 4 4
PY4) Anestezi uygulamaları süresince hastanın vital fonksiyonlarının takibi ve kayıtlarının anestezi formları ile alınmasının bilincindedir ve düzenli olarak kayıt alır 1 1 1 1 1
PY5) Anestezi alanında görevli bir birey olarak görev hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde etik değerlere uyar. 1 1 1 1 1
PY6) Anestezi uygulaması öncesi hasta değerlendirme, malzeme ve ilaç hazırlığı ve monitorizasyonu gerçekleştirme işlemlerini yapar. 1 1 1 1 1
PY7) Rejyonal bloklarda hasta ve donanım hazırlığını yapabilme, girişimlere yardımcı olma ve hastayı takip edebilme yetisine sahiptir. 5 5 5 5 5
PY8) Hastanın yandaş hastalıklarının varlığında ve özellikli ameliyat türlerinde güvenli anestezik ve analjezik uygulamaları gerçekleştirir. 5 5 5 5 5
PY9) Anestezi ve analjezi uygulamalarında kullanılan cihaz ve ekipmanların kontrolü, korunması, bakımı, kullanıma hazırlanması ve kullanımını gerçekleştirir. 3 3 3 3 3
PY10) Reanimasyonda gelişebilecek özel durumlar ve acil yaklaşımlarda müdahale eder, güvenli hasta transportu sağlar. 5 5 5 5 5
PY11) Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır. 5 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 0 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 0 10
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 10 0 0 10
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0 20
Yari Yılsonu sınavı 1 0 0 30
Toplam İş Yükü (Saat) 96
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri