ANP 217

Genel Mikrobiyoloji

Dersin Adı: ANP 217 Genel Mikrobiyoloji
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Fadime KAHYAOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Bilgehan H. Temel Mikrobiyoloji Ve Bağışıklık Bilimi 2.Fritz K. (Çev:Küçüker MA.) Tıbbi Mikrobiyoloji
Yardımcı Ders Kitabı 1.Jawetz E. Medical Microbiology 2.Solak M, Şengil AZ. Moleküler Genetik ve Rekombinant DNA teknolojisi. 3.Unat EK. Temel Mikrobiyoloji
Dersin Amacı Öğrenci patojenik mikroorganizmalarının fizyolojik ve patojenik görünümlerini, epidemiyolojilerini,patojenleri ve infeksiyon kontrolünü öğrenir.
Dersin Özeti

Mikrobiyolojinin tarihi ve kapsamı, önemli biyolojik moleküller, mikrobiyolojide kullanılan mikroskoplar, mikroorganizmaların sınıflandırılması ve tanımı, prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin yapısı ve aralarındaki farklılıklar, gram-pozitif ve gram-negatif bakteriler arasındaki farklılıklar, ökaryotik hücrelerdeki dış ve iç organeller, mikrobiyal gelişme fizyolojisi ve gelişme evreleri, mikroorganizmaların yararlı ve zararlı etkileri, izolasyon yöntemleri 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Canlıların en basit grupları olan mikroorganizmaları tanınması

2.Hastalardan klinik örneklerin alınması

3.İmmun sistemin savunma mekanizmaları

4.Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri

5.Mikroorganizmaların hastalık yapma mekanizmaları

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 0 0
Proje/Sunum/Seminer 0 0
Kisa Sinavlar 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Mikroorganizma morfolojisi, Mikroorganizma genetiği
2. Hafta Mikroorganizma fizyolojisi, Mikroorganizmaların bulaşma yolları
3. Hafta Mikroorganizma kontrol yöntemleri, Sterilizasyon ve dezenfeksiyon kuralları
4. Hafta Mikroorganizmaların immünolojik özellikleri, Konağın immünolojik özellikleri
5. Hafta Konağın nonspesifik ve spesifik savunma mekanizmaları
6. Hafta Hipersensitibilite, İmmün yetmezlik, Kanser immünitesi, Aşılar ve bağışık serumlar
7. Hafta Laboratuvarlarda genel prensipler, Klinik mikrobiyoloji laboratuvar yöntemleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Bakteriler ve enfeksiyon yapma özellikleri
10. Hafta Önemli bakteriyel enfeksiyonlar
11. Hafta Virüsler ve enfeksiyon yapma özellikleri
12. Hafta Önemli viral enfeksiyonlar
13. Hafta Mantar ve parazitlerin enfeksiyon yapma özellikleri
14. Hafta Hastane enfeksiyonları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Anestezi alanındaki uygulamaları içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular. 4 5 4 1 1
PY2) Genel anestezi uygulamasının tüm basamaklarını gerçekleştirir, gelişebilecek komplikasyonları tanır ve müdahale eder. 1 1 1 1 1
PY3) Moniterize hasta bakımı, sedo/analjezi uygulamaları, ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında standart donanım, hasta hazırlığı ve takibinde yer alır. 3 1 1 1 1
PY4) Anestezi uygulamaları süresince hastanın vital fonksiyonlarının takibi ve kayıtlarının anestezi formları ile alınmasının bilincindedir ve düzenli olarak kayıt alır 1 1 1 1 1
PY5) Anestezi alanında görevli bir birey olarak görev hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde etik değerlere uyar. 1 1 1 1 1
PY6) Anestezi uygulaması öncesi hasta değerlendirme, malzeme ve ilaç hazırlığı ve monitorizasyonu gerçekleştirme işlemlerini yapar. 1 1 1 1 1
PY7) Rejyonal bloklarda hasta ve donanım hazırlığını yapabilme, girişimlere yardımcı olma ve hastayı takip edebilme yetisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY8) Hastanın yandaş hastalıklarının varlığında ve özellikli ameliyat türlerinde güvenli anestezik ve analjezik uygulamaları gerçekleştirir. 5 4 5 4 5
PY9) Anestezi ve analjezi uygulamalarında kullanılan cihaz ve ekipmanların kontrolü, korunması, bakımı, kullanıma hazırlanması ve kullanımını gerçekleştirir. 1 1 1 1 1
PY10) Reanimasyonda gelişebilecek özel durumlar ve acil yaklaşımlarda müdahale eder, güvenli hasta transportu sağlar. 1 1 1 1 1
PY11) Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 0 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 10 0 0 20
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0 20
Yari Yılsonu sınavı 1 0 0 30
Toplam İş Yükü (Saat) 151
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri