ANP 209

Beslenme

Dersin Adı: ANP 209 Beslenme
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm. Şebnem Zeliha ŞAHİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1-Baysal A,Genel Beslenme,Hatipoğlu yayınevi,Ankara,2009. 2-Arıoğlu S,Geriatri ve Gerontoloji, MN Medikal,Nobel kitabevi,İstanbul,2006. 3-Yıldız E,Diyabet ve Beslenme,Sinem matbaacılık,Ankara,2006 4- Samur G,Yıldız E,Obezite ve Kardiyovasküler Hastalıklar
Yardımcı Ders Kitabı 5- ASLAN P,Yaşlılıkta sağlıklı ve bilinçli beslenme,Yaşlılıkta kaliteli yaşam,Erişim; www.gebam.hacettepe.edu.tr,Erişim tarihi;10.01.2010. 6-Enerji gereksinimi ve hesaplanması,Erişim;www. tipedu.cumhuriyet.edu.tr/Donem3/.../HalkSagligi/.../2enerji,Erişim
Dersin Amacı Beslenmenin temelini oluşturan öğeleri bilmek,bazı özel durumlardaki beslenme özelliklerini,bunların bireylerin sağlığına etkilerini değerlendirebilmek ve bu bilgilerini uygulamaya dönüştürerek bireylerin beslenmesinde ihtiyaç duyulan yardım gereksinimini
Dersin Özeti

Beslenmeye Giriş, Yeterli ve Dengeli Beslenme, Temel Besin Ögeleri, Temizlik, Hijyen, Sanitasyon, Toplu Beslenme, Toplu Beslenme Kurumlarında Sanitasyon İlkeleri, HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları ), Sanitasyon, Şişmanlık, Zayıflık, Malnütrisyon, Yaşlılarda Beslenme, Diabet ve Beslenme, Kanser ve Beslenme, Hastalık ve Beslenme, Özel Durumlarda Beslenme

Dersin Öğrenim Çıktıları
1 Beslenmenin sağlığın temelini oluşturduğunu kavrayabilmek;Toplumdaki beslenme sorunları ve nedenlerinin neler olduğunu açıklayabilmek
2 Besin öğeleri ve işlevlerinin neler olduğunu açıklayabilmek; Besin gruplarının neler olduğunu ve beslenme piramidinin verdiği mesajları ifade edebilmek
3 Enerji gereksinimi ve ideal kilo hesaplamasını yapabilmek ve kullanabilmek
4Yaşlı bireylerde beslenme özelliklerini açıklayabilmek; Özel durumlarda beslenme özelliklerini açıklayabilmek
5 Malnütrisyonun tanımını yapabilmek ve önemini açıklayabilmek; Obezite ve obezitenin neden olabileceği tehditleri açıklayabilmek;Diyabeti ve Kardiyovasküler hastalığı olan bireylerde beslenme özelliklerini açıklayabilmek
 
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 0 0
Proje/Sunum/Seminer 0 0
Kisa Sinavlar 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Beslenmeye Giriş, Yeterli ve Dengeli Beslenme
2. Hafta Temel Besin Ögeleri
3. Hafta Temizlik, Hijyen, Sanitasyon
4. Hafta Toplu Beslenme
5. Hafta Toplu Beslenme Kurumlarında Sanitasyon İlkeleri
6. Hafta HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları ) ve Toplu Beslenme Kurumlarında HACCP
7. Hafta Toplu Beslenme Kurumlarında Sanitasyon
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Şişmanlık, Zayıflık, Malnütrisyon ve Malnütrisyon Çeşitleri
10. Hafta Yaşlılarda Beslenme
11. Hafta Diabet ve Beslenme
12. Hafta Kanser ve Beslenme
13. Hafta Hastalık ve Beslenme
14. Hafta Özel Durumlarda Beslenme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Anestezi alanındaki uygulamaları içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular. 1 1 1 1 1
PY2) Genel anestezi uygulamasının tüm basamaklarını gerçekleştirir, gelişebilecek komplikasyonları tanır ve müdahale eder. 1 1 1 1 1
PY3) Moniterize hasta bakımı, sedo/analjezi uygulamaları, ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında standart donanım, hasta hazırlığı ve takibinde yer alır. 1 1 1 1 1
PY4) Anestezi uygulamaları süresince hastanın vital fonksiyonlarının takibi ve kayıtlarının anestezi formları ile alınmasının bilincindedir ve düzenli olarak kayıt alır 1 1 1 1 1
PY5) Anestezi alanında görevli bir birey olarak görev hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde etik değerlere uyar. 1 1 1 1 1
PY6) Anestezi uygulaması öncesi hasta değerlendirme, malzeme ve ilaç hazırlığı ve monitorizasyonu gerçekleştirme işlemlerini yapar. 1 2 3 3 4
PY7) Rejyonal bloklarda hasta ve donanım hazırlığını yapabilme, girişimlere yardımcı olma ve hastayı takip edebilme yetisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY8) Hastanın yandaş hastalıklarının varlığında ve özellikli ameliyat türlerinde güvenli anestezik ve analjezik uygulamaları gerçekleştirir. 3 3 3 4 5
PY9) Anestezi ve analjezi uygulamalarında kullanılan cihaz ve ekipmanların kontrolü, korunması, bakımı, kullanıma hazırlanması ve kullanımını gerçekleştirir. 1 1 1 1 1
PY10) Reanimasyonda gelişebilecek özel durumlar ve acil yaklaşımlarda müdahale eder, güvenli hasta transportu sağlar. 1 1 1 1 1
PY11) Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır. 4 4 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 0 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 8 0 0 5
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0 20
Yari Yılsonu sınavı 1 0 0 30
Toplam İş Yükü (Saat) 136
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri