ANP 206

Klinik Anestezi II***

Dersin Adı: ANP 206 Klinik Anestezi II***
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi ANP 105 Anestezi Uygulama I ; ANP104 Anestezi Uygulama II; ANP 205 Klinik Anestezi I
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç. Dr. Tahsin YAYLA
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Klinik Anestezi. Yazar: Zeynep Kayhan
Yardımcı Ders Kitabı Öğretim üyesinin ders notları
Dersin Amacı Öğrenciye; Ameliyathanede çeşitli durumlarda anestezi uygulama yöntemleri ile ilgili bilgi ve beceri kazandırılacaktır.
Dersin Özeti

Diabetik Hastalarda Anestezi, Tiroid Bezi Hastalıklarında Anestezi, Metabolik Hastalıklarda Anestezi, Pediatrik Hastada Anestezi, Geriatrik Anestezi, Travma Anestezisi, Yanıkta Anestezi, Obez Hastada Anestezi, Kbb,Oftalmik Cerrahisinde Anestezisi, Ortopedi Anestezisi, Plastik Cerrahide Anestezi, Abdominal Girşimlerde Anestezi, Obstetrik Ve Jinekolojik Anestezi, Nöromüsküler,Hematolojik Hastalıklarda Anestezi, Şokta Anestezi uygulamaları.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Metabolik/ Endokrin Sistemde Anestezi Uygulamak;

2 Pediatrik Hastalarda anestezi uygulamak;

3 Hasta ile ilgili bazı özel durumlarda anestezi uygulamak;

4 Sık yapılan cerrahi girişimlerde anestezi uygulamak; Seyrek görülen hastalıklarda anestezi uygulamak;

5 Obstetrik ve jinekolojik girişimlerde anestezi uygulamak;

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 0 0
Proje/Sunum/Seminer 0 0
Kisa Sinavlar 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Diabetik hastalarda anestezi
2. Hafta Tiroid bezi hastalıklarında anestezi
3. Hafta Metabolik hastalıklarda anestezi
4. Hafta Pediatrik hastada anestezi
5. Hafta Geriatrik anestezi
6. Hafta Travma anestezisi
7. Hafta Yanıkta anestezi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Obez hastada anestezi
10. Hafta KBB,oftalmik cerrahisinde anestezisi
11. Hafta Ortopedi anestezisi, plastik cerrahide anestezi
12. Hafta Obstetrik ve jinekolojik anestezi
13. Hafta Nöromüsküler,hematolojik hastalıklarda anestezi
14. Hafta Şokta anestezi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Anestezi alanındaki uygulamaları içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular. 4 3 3 3 3
PY2) Genel anestezi uygulamasının tüm basamaklarını gerçekleştirir, gelişebilecek komplikasyonları tanır ve müdahale eder. 4 4 4 4 4
PY3) Moniterize hasta bakımı, sedo/analjezi uygulamaları, ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında standart donanım, hasta hazırlığı ve takibinde yer alır. 1 1 1 1 1
PY4) Anestezi uygulamaları süresince hastanın vital fonksiyonlarının takibi ve kayıtlarının anestezi formları ile alınmasının bilincindedir ve düzenli olarak kayıt alır 5 5 5 5 5
PY5) Anestezi alanında görevli bir birey olarak görev hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde etik değerlere uyar. 1 1 1 1 1
PY6) Anestezi uygulaması öncesi hasta değerlendirme, malzeme ve ilaç hazırlığı ve monitorizasyonu gerçekleştirme işlemlerini yapar. 1 1 1 1 1
PY7) Rejyonal bloklarda hasta ve donanım hazırlığını yapabilme, girişimlere yardımcı olma ve hastayı takip edebilme yetisine sahiptir. 5 5 5 5 5
PY8) Hastanın yandaş hastalıklarının varlığında ve özellikli ameliyat türlerinde güvenli anestezik ve analjezik uygulamaları gerçekleştirir. 5 4 4 4 5
PY9) Anestezi ve analjezi uygulamalarında kullanılan cihaz ve ekipmanların kontrolü, korunması, bakımı, kullanıma hazırlanması ve kullanımını gerçekleştirir. 1 1 1 1 1
PY10) Reanimasyonda gelişebilecek özel durumlar ve acil yaklaşımlarda müdahale eder, güvenli hasta transportu sağlar. 1 1 1 1 1
PY11) Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır. 5 5 5 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 0 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 0 30
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 8 0 0 20
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0 30
Yari Yılsonu sınavı 1 0 0 40
Toplam İş Yükü (Saat) 159
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri