ANP 205

Klinik Anestezi I***

Dersin Adı: ANP 205 Klinik Anestezi I***
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi ANP 105 Anestezi Uygulama I; ANP104 Anestezi Uygulama II
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç. Dr. Tahsin YAYLA
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Klinik Anestezi. Yazar: Zeynep Kayhan
Yardımcı Ders Kitabı Öğretim Elemanının Notları
Dersin Amacı Öğrenciye; Ameliyathanede çeşitli durumlarda anestezi uygulama yöntemleri ile ilgili bilgi ve beceri kazandırılacaktır.
Dersin Özeti

Üst Solunum Yolları Hastalıklarında Anestezi, Koah’da Anestezi, Restriktif Akciğer Hastalıklarında Anestezi, Tek Akciğer Ventilasyonunda Anestezi, Kalp Ve Damar Hastalıklarında Anestezi Uygulaması İçin Hazırlık, Açık Kalp Cerrahisindede Anestezi Damar Cerrahisinde Anestezi, Kalp Hastalıklarında Non Kardiyak Cerrahide Anestezi Nöroşirurjik Girişimlerde Anestezi Uygulamasında Malzeme Ve Hasta Hazırlığı Nöroşirurjik Girişimlerde Anestezi, Karaciğer Hastalıkları Anestezisinde Hazırlık, Karaciğer Hastalıklarında Anestezi, Genito-Üriner Girişimlerde Anestezi, Böbrek Hastalıklarında Anestezi

Dersin Öğrenim Çıktıları

1)Solunum Sistemi Hastalıklarında ve cerrahisinde Anestezi Uygulamak

2)Kalp ve damar hastalıklarında anestezi uygulamak

3)Nöroşirürjik girişimlerde anestezi uygulamak

4)Karaciğer Hastalıklarında Anestezi Uygulamak

5)Boşaltım Sisteminde hastalıklarında Anestezi Uygulamak

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 0
Laboratuar 0
Uygulama 0
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 0
Proje/Sunum/Seminer 0
Kisa Sinavlar 0
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Üst solunum yolları hastalıklarında anestezi
2. Hafta KOAH’da anestezi
3. Hafta Restriktif akciğer hastalıklarında anestezi
4. Hafta Tek akciğer ventilasyonunda anestezi
5. Hafta Kalp ve damar hastalıklarında anestezi uygulaması için hazırlık
6. Hafta Açık kalp cerrahisindede anestezi
7. Hafta Damar cerrahisinde anestezi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Kalp hastalıklarında non kardiyak cerrahide anestezi
10. Hafta Nöroşirurjik girişimlerde anestezi uygulamasında malzeme ve hasta hazırlığı
11. Hafta Nöroşirurjik girişimlerde anestezi
12. Hafta Karaciğer hastalıklarında anestezi
13. Hafta Genito-üriner girişimlerde anestezi
14. Hafta Böbrek hastalıklarında anestezi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Anestezi alanındaki uygulamaları içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular. 3 3 3 4 3
PY2) Genel anestezi uygulamasının tüm basamaklarını gerçekleştirir, gelişebilecek komplikasyonları tanır ve müdahale eder. 5 4 5 5 4
PY3) Moniterize hasta bakımı, sedo/analjezi uygulamaları, ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında standart donanım, hasta hazırlığı ve takibinde yer alır. 5 5 4 5 4
PY4) Anestezi uygulamaları süresince hastanın vital fonksiyonlarının takibi ve kayıtlarının anestezi formları ile alınmasının bilincindedir ve düzenli olarak kayıt alır 4 4 4 4 4
PY5) Anestezi alanında görevli bir birey olarak görev hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde etik değerlere uyar. 5 5 4 5 5
PY6) Anestezi uygulaması öncesi hasta değerlendirme, malzeme ve ilaç hazırlığı ve monitorizasyonu gerçekleştirme işlemlerini yapar. 3 4 3 3 3
PY7) Rejyonal bloklarda hasta ve donanım hazırlığını yapabilme, girişimlere yardımcı olma ve hastayı takip edebilme yetisine sahiptir. 5 5 5 4 5
PY8) Hastanın yandaş hastalıklarının varlığında ve özellikli ameliyat türlerinde güvenli anestezik ve analjezik uygulamaları gerçekleştirir. 5 5 4 5 5
PY9) Anestezi ve analjezi uygulamalarında kullanılan cihaz ve ekipmanların kontrolü, korunması, bakımı, kullanıma hazırlanması ve kullanımını gerçekleştirir. 3 3 3 4 4
PY10) Reanimasyonda gelişebilecek özel durumlar ve acil yaklaşımlarda müdahale eder, güvenli hasta transportu sağlar. 3 3 3 3 3
PY11) Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır. 4 5 5 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 0 20
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 8 0 0 30
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0 40
Yari Yılsonu sınavı 1 0 0 60
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri