ANP 204

Enfeksiyon Hastalıkları

Dersin Adı: ANP 204 Enfeksiyon Hastalıkları
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç. Dr. Teoman İSMAİLOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Kaynaklar1.Enfeksiyo Kontrolü .Zuhal Tuğutlu 2006 2-Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği.F.Erdil,N.Özhan Elbaş.2001
Yardımcı Ders Kitabı Öğretim Elemanının Notları
Dersin Amacı Öğrencinin Toplumda bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için gerekli konularda bilgilendirilmesi, Hastane ortamında hasta ve çalışan sağlığını tehdit edebilecek enfeksiyon hastalıklarını ve koruyucu önlemleri bilmesini sağlamaktır.
Dersin Özeti

Bulaşıcı hastalıklar,bulaşma ve korunma yolları,Hastane enfeksiyonları önemi,özellikleri ,önlenmesihastane ve ameliyathane temizliğinin özellikleri.

Dersin Öğrenim Çıktıları
1 Öğrenciler hangi hastalıkların bulaşıcı olduğunu bilir.
2 Hastalıkların bulaşma yollarını bilir.
3 Hastalıklardan korunma yöntemlerini bilir.; Hastane enfeksiyonlarının önemini kavrar,
4 Hastane enfeksiyonlarının bulaşma yollarını ve Hastane enfeksiyonlarının korunma yöntemlerini bilir.
5 Hastane ve ameliyathane temizliğine özgü kuralları bilir.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 0 15
Proje/Sunum/Seminer 0 0
Kisa Sinavlar 0 0
Ara Sınavlar 1 25
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Giriş-Enfeksiyon Nedir?Nasıl oluşur?
2. Hafta Hastadan sağlık personeline Kan yolu ile bulasabilecek hastalıklar.
3. Hafta Hastadan sağlık personeline solunum yolu ile bulasabilecek hastalıklar
4. Hafta Hastadan sağlık personeline Oral-Fekal yol ile bulasabilecek hastalıklar.
5. Hafta Hastadan sağlık personeline yakın temas ile bulasabilecek hastalıklar.
6. Hafta Ortak kullanım alanlarından bulaşabilecek hastalıklar
7. Hafta Hastane enfeksiyonları nedir?önemi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Hastane enfeksiyonlarından korunma
10. Hafta Bulaşıcı Hastalıklarda İzolasyon yöntemleri
11. Hafta El yıkamanın önemi ve özellikleri
12. Hafta Hastane temizliği
13. Hafta Ameliyathane temizliği
14. Hafta Atıkların toplanması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Anestezi alanındaki uygulamaları içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular. 3 4 4 4 4
PY2) Genel anestezi uygulamasının tüm basamaklarını gerçekleştirir, gelişebilecek komplikasyonları tanır ve müdahale eder. 1 1 1 1 1
PY3) Moniterize hasta bakımı, sedo/analjezi uygulamaları, ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında standart donanım, hasta hazırlığı ve takibinde yer alır. 1 1 1 1 1
PY4) Anestezi uygulamaları süresince hastanın vital fonksiyonlarının takibi ve kayıtlarının anestezi formları ile alınmasının bilincindedir ve düzenli olarak kayıt alır 1 1 1 1 1
PY5) Anestezi alanında görevli bir birey olarak görev hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde etik değerlere uyar. 1 1 1 1 1
PY6) Anestezi uygulaması öncesi hasta değerlendirme, malzeme ve ilaç hazırlığı ve monitorizasyonu gerçekleştirme işlemlerini yapar. 1 1 1 1 1
PY7) Rejyonal bloklarda hasta ve donanım hazırlığını yapabilme, girişimlere yardımcı olma ve hastayı takip edebilme yetisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY8) Hastanın yandaş hastalıklarının varlığında ve özellikli ameliyat türlerinde güvenli anestezik ve analjezik uygulamaları gerçekleştirir. 5 5 5 5 5
PY9) Anestezi ve analjezi uygulamalarında kullanılan cihaz ve ekipmanların kontrolü, korunması, bakımı, kullanıma hazırlanması ve kullanımını gerçekleştirir. 1 1 1 1 1
PY10) Reanimasyonda gelişebilecek özel durumlar ve acil yaklaşımlarda müdahale eder, güvenli hasta transportu sağlar. 5 5 5 5 5
PY11) Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 0 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 0 0 20
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 0 20
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 4 1 25
Yari Yılsonu sınavı 1 5 1 40
Toplam İş Yükü (Saat) 144
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri