ANP 203

Anestezi Uygulama III

Dersin Adı: ANP 203 Anestezi Uygulama III
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi ANP 105 (Anestezi Uygulama I*), ANP 104(Anestezi Uygulama II*)
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd.Doç. Dr. Osman YILDIZLAR
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Klinik Anestezi Yazar: Zeynep Kayhan
Yardımcı Ders Kitabı Öğretim Elemanının Notları
Dersin Amacı Öğrenci, kardiopulmoner resüsitasyon uygulaması yapabilecek, anestezi uygulamalarına yardımcı olabilecektir.
Dersin Özeti

Genel Anestezi Öncesi Hastayı Değerlendirme, Genel Anestezi Öncesi Malzeme ve Hasta Hazırlığı, Hasta Pozisyonları, Monitörizasyonu, Anestezi İndiksiyonu, Hava Yolu Açıklığı Endotrakeal Entübasyon, Alternatif Hava Yolu Yöntemleri, Santral Kateterizsyon, Genel Anestezinin İdamesi, Monitörizasyon İzlemi, Genel Anestezi Uygulamasını Sonlandırma, Anestezi Sırasında Ve Sonrasında Gelişebilecek Komplikasyonlar.

Dersin Öğrenim Çıktıları
1)Kardiopulmoner resüsitasyon uygulamak;
2)Santral blok uygulamalarına yardımcı olmak;
3)Periferik blok uygulamalarında yardımcı olmak;
4)Monitörize hasta takibi yapmak;Tıbbi görüntülemelerde anestezi uygulamasına yardımcı olmak;
5)Girişimsel işlemlerde anestezi uygulamasına yardımcı olmak;Ağrı ünitelerinde uygulamalara yardımcı olmak;
 
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 5
Laboratuar 0
Uygulama 10
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 0
Proje/Sunum/Seminer 0
Kisa Sinavlar 0 0
Ara Sınavlar 1 25
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kardiopulmoner resüsitasyon
2. Hafta Epidural, spinal, kaudal blok
3. Hafta Kombine spinal epidural anestezi uygulaması
4. Hafta Periferik bloklarda anestezi uygulaması
5. Hafta Rejyonel iv anestezi uygulaması
6. Hafta Monitörize hasta bakımı
7. Hafta Sedo analjezi uygulaması
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Ameliyathane dışı anestezi uygulaması yapılacak ortamların standart donanımları
10. Hafta Radyolojik girişimlerde anestezi uygulaması
11. Hafta Endoskopik girişimlerde anestezi uygulaması
12. Hafta Ekt girişimlerinde anestezi uygulaması
13. Hafta Radyoterapi girişimlerinde anestezi uygulaması
14. Hafta Ağrı ünitelerinde girişimsel uygulamalar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Anestezi alanındaki uygulamaları içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular. 5 5 5 5 5
PY2) Genel anestezi uygulamasının tüm basamaklarını gerçekleştirir, gelişebilecek komplikasyonları tanır ve müdahale eder. 5 5 5 5 5
PY3) Moniterize hasta bakımı, sedo/analjezi uygulamaları, ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında standart donanım, hasta hazırlığı ve takibinde yer alır. 4 4 4 4 4
PY4) Anestezi uygulamaları süresince hastanın vital fonksiyonlarının takibi ve kayıtlarının anestezi formları ile alınmasının bilincindedir ve düzenli olarak kayıt alır 4 4 4 5 5
PY5) Anestezi alanında görevli bir birey olarak görev hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde etik değerlere uyar. 3 3 3 3 3
PY6) Anestezi uygulaması öncesi hasta değerlendirme, malzeme ve ilaç hazırlığı ve monitorizasyonu gerçekleştirme işlemlerini yapar. 4 3 5 3 4
PY7) Rejyonal bloklarda hasta ve donanım hazırlığını yapabilme, girişimlere yardımcı olma ve hastayı takip edebilme yetisine sahiptir. 5 5 5 5 5
PY8) Hastanın yandaş hastalıklarının varlığında ve özellikli ameliyat türlerinde güvenli anestezik ve analjezik uygulamaları gerçekleştirir. 4 4 5 4 5
PY9) Anestezi ve analjezi uygulamalarında kullanılan cihaz ve ekipmanların kontrolü, korunması, bakımı, kullanıma hazırlanması ve kullanımını gerçekleştirir. 2 2 2 2 2
PY10) Reanimasyonda gelişebilecek özel durumlar ve acil yaklaşımlarda müdahale eder, güvenli hasta transportu sağlar. 4 5 4 4 4
PY11) Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır. 4 5 5 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 0 26
Uygulamalı Ders 13 0 0 10
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 0 6
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 7 0 0 10
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0 40
Yari Yılsonu sınavı 1 0 0 60
Toplam İş Yükü (Saat) 152
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri