ANP 202

Sistem Hastalıkları

Dersin Adı: ANP 202 Sistem Hastalıkları
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Osman Yıldızlar
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Akdemir N, Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. Sistem Ofset, Ankara, 2005. Karadakovan A, Aslan FE. (eds). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Tıp Kitabevi, Adana, 2010. Bertan M, Güler Ç. (eds). Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Güneş Kit
Yardımcı Ders Kitabı Karadavut S, Ahraz S. Hastalıklar Bilgisi Ders Kitabı. İhlas Gazetecilik A.Ş, İstanbul, 2006. Akgün S, Kalaça S. Hastalıklar Bilgisi. Hatipoğlu Matbaacılık, Ankara, 1995.
Dersin Amacı Öğrenciye sağlık hastalık kavramlarını öğretmek; sistemlere ilişkin hastalıkları tanımasını sağlamak; daha sonra alacakları dersler için temel oluşturmak.
Dersin Özeti

İnsan organizmasını meydana getiren sistemleri ve bu sistemleri oluşturan organlardaki bozuklukların yol açtığı hastalıklar .

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Hastalıklara neden olan faktörleri bilme;

2 Hastalıkların tanı ve tedavi yollarını bilme;Hastalıkların tanı, tedavi ve izlemi sırasındaki rol ve sorumluluklarını bilme;

3 Hastalıkları sistemlere göre ayırt edebilme;

4 Hastayı hastalık belirti ve bulguları açısından değerlendirebilme; Hastayı tanı ve tedavi uygulamaları sırasında değerlendirebilme;

5 Hastalıklara ilişkin hasta izlemini bilme;

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 0 0
Proje/Sunum/Seminer 0 0
Kisa Sinavlar 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Solunum sistemi hastalıkları belirti ve bulguları
2. Hafta Solunum sistemi hastalıkları tedavi ve izlemi
3. Hafta Sinir sistemi hastalıkları belirti ve bulguları
4. Hafta Sinir sistemi hastalıkları tedavi ve izlemi
5. Hafta Dolaşım sistemi hastalıkları belirti ve bulguları, tedavi ve izlemi
6. Hafta Sindirim sistemi hastalıkları belirti ve bulguları, tedavi ve izlemi
7. Hafta Kan hastalıkları belirti ve bulguları, tedavi ve izlemi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Üriner sistem hastalıkları belirti ve bulguları
10. Hafta Üriner sistem hastalıkları tedavi ve izlemi
11. Hafta Endokrin sistemi, belirti ve bulguları
12. Hafta Endokrin sistemi hastalıkları tedavi ve izlemi
13. Hafta Diğer sistem hastalıkları belirti ve bulguları
14. Hafta Diğer sistem hastalıkları tedavi ve izlemi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Anestezi alanındaki uygulamaları içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular. 5 5 5 5 5
PY2) Genel anestezi uygulamasının tüm basamaklarını gerçekleştirir, gelişebilecek komplikasyonları tanır ve müdahale eder. 5 5 5 5 1
PY3) Moniterize hasta bakımı, sedo/analjezi uygulamaları, ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında standart donanım, hasta hazırlığı ve takibinde yer alır. 5 4 3 3 1
PY4) Anestezi uygulamaları süresince hastanın vital fonksiyonlarının takibi ve kayıtlarının anestezi formları ile alınmasının bilincindedir ve düzenli olarak kayıt alır. 4 5 4 4 3
PY5) Anestezi alanında görevli bir birey olarak görev hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde etik değerlere uyar. 3 4 4 5 2
PY6) Anestezi uygulaması öncesi hasta değerlendirme, malzeme ve ilaç hazırlığı ve monitorizasyonu gerçekleştirme işlemlerini yapar. 5 4 5 5 5
PY7) Rejyonal bloklarda hasta ve donanım hazırlığını yapabilme, girişimlere yardımcı olma ve hastayı takip edebilme yetisine sahiptir. 4 4 5 5 4
PY8) Hastanın yandaş hastalıklarının varlığında ve özellikli ameliyat türlerinde güvenli anestezik ve analjezik uygulamaları gerçekleştirir. 5 4 4 4 5
PY9) Anestezi ve analjezi uygulamalarında kullanılan cihaz ve ekipmanların kontrolü, korunması, bakımı, kullanıma hazırlanması ve kullanımını gerçekleştirir. 4 4 5 5 5
PY10) Reanimasyonda gelişebilecek özel durumlar ve acil yaklaşımlarda müdahale eder, güvenli hasta transportu sağlar. 5 4 4 4 4
PY11) Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır. 4 5 5 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 0 36
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 0 0 40
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0 20
Yari Yılsonu sınavı 1 0 0 40
Toplam İş Yükü (Saat) 136
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri