ANP 109

Sterilizasyon Esasları ve İlaç Uygulamaları

Dersin Adı: ANP 109 Sterilizasyon Esasları ve İlaç Uygulamaları
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi -
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm. Ayşegül ÇETİNKAYA
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı *Bannister BA, Begg NT, Gillespie SH. Infection disease. Blackwell Science, 1996. *Fortunato NH. Berry&Kohn`s operating Room Techinique. Mosby company, 2003. *Aşti T, Karadağ A, Klinik Beceriler, Nobel Tıp Kitabevi, 2011 *Taylor,C., Lillis, C., Lemone, P.
Yardımcı Ders Kitabı *Gruendemann BJ, Mangum SS. Infection prevention in surgical stting. WB Saunders Company, 2001. *Ay F, Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler, İstanbul Tıp Kitapevi, 2011
Dersin Amacı Öğrencinin sterilizasyon - dezenfeksiyon ve İlaç Uygulama yöntemlerine ilişkin bilgi ve beceri geliştirmesini ve klinikte uygulamaları için gerekli olan çeşitli becerileri kazandırmayı sağlar.
Dersin Özeti

Dersin içeriği Tıbbi cihaz ve aletlerin sterilizasyon ve dezenfeksiyonunda genel ilkeler, Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri (ulusal/uluslar arası), Dezenfektanların mikroorganizma üzerine etkinliğinin önemi, Antiseptik ve dezenfektan maddelere karşı direnç sorunu, Dezenfeksiyon, sterilizasyon politikaları, Ameliyathanelerde sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları, Yoğun bakım ünitelerinde sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları, Hastanelerde ideal sterilizasyon ünitesinin yapılandırılmasını kapsar.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1)Tıbbi alet ve cihazların sterilizasyon ve dezenfeksiyonda uluslar arası standartları uygular ve genel ilkelerini tanımlar;bu yöntemlerinin tıbbi uygulamalarda uygulanışını tartışır

2)Asepsi, sterilizasyon, dezenfeksiyonu tanımlar

3)Eğitim ve mesleki hayatında sağlıklı/hasta bireye tedavi ve bakımı sırasında öğrendiği temel becerileri uygulayabilecektir.

4) Yaşam bulgularının değerlendirebilecektir.

5) Oral ve paranteral uygulamaları yapabilecektir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 0 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 5 10
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 0 0
Proje/Sunum/Seminer 0 0
Kisa Sinavlar 0 0
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon kavramları, Sterilizasyon Yöntemleri
2. Hafta Steril Malzeme Kullanma Teknikleri-1
3. Hafta Steril Malzeme Kullanma Teknikleri-2
4. Hafta Kontamine Malzemelerin İzolasyonu
5. Hafta Enfeksiyon Hastalıkların Bulaşma Yolları-1
6. Hafta Enfeksiyon Hastalıkların Bulaşma Yolları-2
7. Hafta Enfeksiyon Hastalıkların Bulaşma Yolları-3
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Parenteral ilaçların hazırlanması, İntramüsküler enjeksiyon
10. Hafta İntravenöz (IV) enjeksiyon, Periferik venöz kateterden ilaç verme
11. Hafta Deri altı (subkütan) enjeksiyon, İntrakütan (intradermal, deri içi) enjeksiyon
12. Hafta Oral ve İnhalasyon yolu ile ilaç uygulama
13. Hafta Göze, burna ve kulağa ilaç uygulama
14. Hafta Vajinaya ilaç uygulama, rektuma ilaç uygulama
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Anestezi alanındaki uygulamaları içeren ders notları, uygulama araç-gereçleri ve görsel ve nesnel kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular. 4 4 5 4 4
PY2) Genel anestezi uygulamasının tüm basamaklarını gerçekleştirir, gelişebilecek komplikasyonları tanır ve müdahale eder. 5 5 4 4 4
PY3) Moniterize hasta bakımı, sedo/analjezi uygulamaları, ameliyathane dışı anestezi uygulamalarında standart donanım, hasta hazırlığı ve takibinde yer alır. 1 1 1 1 1
PY4) Anestezi uygulamaları süresince hastanın vital fonksiyonlarının takibi ve kayıtlarının anestezi formları ile alınmasının bilincindedir ve düzenli olarak kayıt alır 1 1 1 1 1
PY5) Anestezi alanında görevli bir birey olarak görev hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder, ekip çalışmasının sorumluluk bilincinde etik değerlere uyar. 1 1 1 1 1
PY6) Anestezi uygulaması öncesi hasta değerlendirme, malzeme ve ilaç hazırlığı ve monitorizasyonu gerçekleştirme işlemlerini yapar. 5 5 5 1 5
PY7) Rejyonal bloklarda hasta ve donanım hazırlığını yapabilme, girişimlere yardımcı olma ve hastayı takip edebilme yetisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY8) Hastanın yandaş hastalıklarının varlığında ve özellikli ameliyat türlerinde güvenli anestezik ve analjezik uygulamaları gerçekleştirir. 1 1 1 1 1
PY9) Anestezi ve analjezi uygulamalarında kullanılan cihaz ve ekipmanların kontrolü, korunması, bakımı, kullanıma hazırlanması ve kullanımını gerçekleştirir. 1 1 1 1 1
PY10) Reanimasyonda gelişebilecek özel durumlar ve acil yaklaşımlarda müdahale eder, güvenli hasta transportu sağlar. 1 1 1 1 1
PY11) Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle güncelleyip kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirmek için gerekli programlara, mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır. 4 4 5 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 0 32
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 0 0 10
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 10 0 0 5
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 4 1 5
Yari Yılsonu sınavı 1 5 1 6
Toplam İş Yükü (Saat) 58
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri